5 maart 2018, van 20:00 tot 22:00, Kantine dsv Full Speed, Kerkpolderweg 5 | Kantine dsv Full Speed, Kerkpolderweg 5

Debat Sportraad: Sportpolitiek

Op woensdag 21 maart a.s. zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Recent is de gemeentelijke Sportnota “Visie sport en bewegen 2017-2025” vastgesteld en de nieuwe Gemeenteraad /nieuwe College van B&W dient de bijbehorende investeringsnota te gaan vaststellen. Op deze avond zal onder leiding van presentator Luuk Braun een debat zijn over een drietal stellingen over met sport gelieerde situaties in de gemeente Delft.

Namens de PvdA zijn Nick den Hollander (nr 3) en Malou Janssen (nr 5) aanwezig.

Uitnodiging themabijeenkomst “Sportpolitiek Forum”