8 september, van 15:00 tot 20:00 | TBC

Opening Nieuw Politiek seizoen Delft/Midden Delfland

Op zaterdag 8 september zullen we als afdeling het politieke seizoen openen met een gezellig samenzijn, danwel Barbeque, borrel of picnic. Meerdere gegevens over locatie en concept volgen gedurende het zomerreces.