Politiek Café: Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD)

14 maart 2018, van 20:15 tot 22:00, wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149, Delft | wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149, Delft
Willy Tiekstra, onze lijsttrekker voor de PvdA Delft, zal aanwezig zijn bij het Politiek Café op 14 maart dat georganiseerd wordt door Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft. Als input voor dit politiek cafe dienen de uitkomsten van een enquête die recentelijk onder de bewoners van Tanthof is uitgezet. De uitkomsten van deze enquête zullen deze avond gepresenteerd worden.
De wijken Tanthof Oost en West vertegenwoordigen 20% van de Delftse bevolking. Belangenvereniging Heel Tanthof Delft vertegenwoordigt de belangen van circa 2000 aangesloten huishoudens. Haar activiteiten spelen zich af op woning-technisch, sociaal-maatschappelijk en politiek terrein.