Door Campagneteam op 13 maart, van 20:00 tot 22:00, OPEN, Vesteplein 100, DelftDelft | OPEN, Vesteplein 100, DelftDelft

Politiek Cafe: EnergieTransitie

De PvdA Delft/Midden Delfland organiseert op 13 maart een politiek cafe met vier inleidingen, gevolgd door een paneldiscussie over een aantal stellingen en vragen uit het publiek.

Voor de PvdA is het van belang dat de energietransitie ook gezien wordt als maatschappelijke transitie. Dat betekent dat je moet zorgen dat het voor iedereen mogelijk moet zijn mee te doen, het moet betaalbaar zijn.

Er is absoluut nog onvoldoende aandacht voor de gevolgen van de energietransitie voor de arbeidsmarkt. De FNV wil dat mensen die hun baan verliezen en geen ander werk vinden worden gecompenseerd.

Een groot innovatieprogramma wordt opgezet met TU, TNO en bouw-en installatiebedrijven voor het maken van de plannen voor de gebouwde omgeving, passend in het Klimaat akkoord.

De energietransitie is een enorme opgave waarbij innovatie, standaardisatie en industrialisatie nodig is om grote stappen te zetten in de verduurzaming van de bestaande woonvoorraad. Samenwerking is van essentieel belang.

De PvdA Delft/Midden Delfland nodigt een ieder uit om bij deze debat avond aanwezig te zijn. Leden en Belangstellenden kunnen zich voor 10 maart aanmelden bij campagne.pvdadelft@gmail.com.

De zaal is open vanaf 19:30 uur, waarna het debat begint om 20:00 in OPEN aan het Vesteplein 100 te Delft.

Doe mee met de campagne in 2019!

Doe mee met de campagne in 2019!

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Hoogheemraadschap komen eraan, snel gevolgd door de Europese parlementsverkiezingen. De campagne is al in volle gang. Daar kunnen we nog zeker meer enthousiaste vrijwilligers bij gebruiken.

Wil jij ook helpen? Meldt je dan aan door een email te sturen met je naam en telefoonnummer naar campagne.pvdadelft@gmail.com.