ALV PvdA Delft/Midden Delfland – UITGESTELD

9 mei, van 20:00 tot 22:00 | UITGESTELD TOT EIND MEI/BEGING JUNI

De aangekondigde Algemene Leden Vergadering op 9 mei is uitgesteld ivm nog niet afgeronde coalitiebesprekingen. Zo spoedig mogelijk wordt er een nieuwe ALV uitgeroepen. De leden worden hiervan per mail op de hoogte gebracht.