‘Een energieregeling op maat’ – Vanuit de raad

2 december 2022

Een energieregeling voor mensen die dit het meest nodig hebben, vergt maatwerk. De energiekosten stijgen voor veel Delftenaren tot een ongekende hoogte. Naast een solidariteitsactie is er beleid op komst die voorziet in de eerste ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. De PvdA, bij monde van Malou Janssen, pleit voor een goede regeling die verlichting kan bieden aan mensen die het écht nodig hebben. Gisteravond, tijdens de raadsvergadering van 1 december formuleerde zij dat als volgt.

Over de energieregeling: de beleidsregel tijdelijke individuele bijstand energierekening

Malou Janssen

Voorzitter,

Vanavond bespreken wij de toegang tot de bijzondere bijstand voor verschillende Delftenaren. Als eerste: wij zijn erg blij dat de gemeente inwoners die het moeilijker hebben door de gestegen energiekosten, financieel wil ondersteunen. Het snel opstellen van de beleidsregel die dit mogelijk maakt, waardeert mijn fractie. Hierdoor komen nieuwe groepen in aanmerking voor een tegemoetkoming, waaronder studenten tussen 18-20, mensen zonder eigen energiecontract en inwoners die onvoldoende zijn geholpen met het reguliere bedrag.

Ook aan zelfstandigen zonder personeel is gedacht en zij mogen de extra financiële ondersteuning aanvragen als zij daar met hun jaarinkomen van 2021 hiervoor in aanmerking komen. Mijn fractie vraagt zich af of dat de beste oplossing is. Inkomens van ZZP’ers zijn zeer variabel en wisselen sterk in de tijd. Ook in tijden van economische achteruitgang, is deze groep al eerder het meest kwetsbaar gebleken omdat ze zelf verantwoordelijk zijn voor alle financiële risico’s.

Het lijkt ons daarom belangrijk om te inventariseren hoe we de groep ZZP’ers die op dit specifieke moment het meest last heeft, het beste kunnen ondersteunen. Hiervoor hebben we gekeken naar voorbeelden uit andere steden. Zo ontdekten we dat daar soms gebruik wordt gemaakt van meer actuele cijfers. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de winst-verliesregeling van voorafgaand kwartaal, of de aangifte omzetbelasting wordt meegenomen.

Het lijkt mijn fractie wenselijk, en ook die van mede-indieners CU, STIP en VVD, om te onderzoeken of we middels een andere formulering van de beleidsregel, ZZP’ers zouden kunnen helpen die veel hinder ondervinden van de gestegen energieprijzen, maar middels de huidige formulering niet in aanmerking zouden komen voor. Hiervoor stelden wij deze motie op. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder in deze en hopen dat we zo goed mogelijk de regeling beschikbaar kunnen stellen voor mensen die dit het meest nodig hebben.