Het Bestuursakkoord: “Voorbereid op de Toekomst”

Door Willy Tiekstra op 11 januari 2019

De PvdA is blij met dit Bestuursprogramma. Voor ons staat centraal dat nu het economisch weer beter gaat en Delft groeit, iedereen daarvan moet kunnen profiteren. Dus juichen wij de voorgestelde extra inspanningen gericht op het voorkomen en bestrijden van schulden en armoede en het creëren van  banen op alle niveaus, ook voor de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt, van harte toe.

Wij zijn tevreden over het extra geld dat wordt vrijgemaakt voor klimaatbestendigheid en een schone en veilige buitenruimte. Er ontstaat meer bewegingsruimte voor fietsers, openbaar vervoer en voetgangers.  De strategische onderwijsagenda waar wij als PvdA al heel lang om vragen, komt er. En er wordt weer geïnvesteerd in sport.

Blij zijn wij ook met de manier waarop de Woonvisie in het Bestuursprogramma wordt vertaald naar wijkniveau. Meer variatie in de woningvoorraad is nodig, net als een mix van wonen en werken in de (nieuwe) wijken. Belangrijk is dat er voldoende sociale woningen zijn en dat de wachttijd voor mensen uit Delft niet toeneemt. Ook vinden wij dat de kosten van de energietransitie niet onevenredig zwaar mogen drukken op de mensen die die overstap niet zelf kunnen betalen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die dat nodig hebben. Daarvoor wordt de in Delft al goede samenwerking tussen de formele en informele (mantelzorgers) zorg verder versterkt. De PvdA zal hier scherp op blijven toezien.

De financiële mogelijkheden van Delft zijn nog beperkt. Wij zullen daarom verstandig met ons geld om moeten gaan. Wij staan achter de keuzes in het Bestuursprogramma: investeren in wat op dit moment écht nodig is én zorgen voor structurele dekking voor de plannen waar nu nog geen geld voor is.

Delft groeit. Onze belangrijkste opgave zal zijn om ervoor te zorgen dat die groei in balans blijft met het unieke karakter en de leefbaarheid van onze mooie stad.

Willy Tiekstra

Willy Tiekstra

Willy Tiekstra is fractievoorzitter  voor de PvdA binnen de Gemeenteraad in Delft.

Meer over Willy Tiekstra