JanGeert’s column over de begroting: Cijferbrij

18 november 2022

De begroting die de gemeenteraad in november te bespreken krijgt, staat natuurlijk vol cijfertjes.
Inderdaad een verkleinwoord, want in druk zijn het vaak maar pietepeuterige tekens. Maar het gaat
over grote bedragen. De Gemeente Delft denkt in 2023 439,1 miljoen euro uit te geven en haalt bij
het Rijk, de inwoners en hier en daar nog wat dividend 440,2 miljoen binnen. Overigens levert het
Rijk het leeuwendeel, ruim 300 miljoen euro.

Begroting met 42 moties

Op 10 november besprak de raad de begroting. Daaraan gingen vooraf de Algemene Beschouwingen.
Leon Hombergen, fractievoorzitter van onze partij, benadrukte dat solidariteit, verbinding en
saamhorigheid die in deze tijden van crises en polarisatie van het allergrootste belang zijn.
Samen met de begroting lag er een brei aan amendementen en moties ter besluitvorming voor: 4
amendementen, waarmee de begroting meteen aangepast wordt en 42 (!) moties om op te roepen
het een of het ander aan te pakken of juist te laten.

Van de vier amendementen nam de raad er twee aan en twee gingen de prullenbak in. De netto
verandering van de begroting besloeg zo € 82.000. Dat is niet meer dan 0,02 promille van het totaal:
een rimpeling in financieel opzicht, maar politiek relevant. Zo speelde de raad alvast extra geld vrij
voor een vervolgonderzoek rond het thema slavernijverleden en extra geld voor het aanpakken van
eenzaamheid in de stad. Op dat laatste scoort Delft namelijk slecht in vergelijking met andere
gemeenten in het land.

Grensverleggend overleggen

Alle partijen hadden zich uitgeleefd in het opstellen van moties. Dat is eigenlijk niet zo raar, als je
bedenkt dat dit de eerste begroting sinds de verkiezingen is. Zowel de coalitiepartijen als de
oppositie zien nu een kans om het beleid nog een beetje naar eigen idee bij te buigen. Maar de
raadsconferentie van half oktober heeft wel iets in gang gezet. Er is over de grens tussen coalitie en
oppositie heen flink overlegd. Twee amendementen hadden indieners uit beide kampen. Die werden
dan ook aanvaard. De twee door de oppositie ingebrachte begrotingswijzigingen om de lasten van de
bewoners wat te dempen werden door de coalitie weggestemd. Er komt nog genoeg zwaar
(economisch) weer aan om niet nu al met cadeautjes te strooien.

Cijferbrij aan moties

Van de 42 moties trokken de indieners van 9 ze weer terug, omdat de wethouders aangaven het
gevraagde te leveren. Van de overgebleven moties nam de raad er 23 aan en verwierp er 10.
De PvdA-fractie liet zich niet onbetuigd. We dienden samen met andere fracties een (aangenomen)
amendement in en waren betrokken bij 13 moties. Daarvan zijn er 2 ingetrokken na toezeggingen
van het college en om diezelfde reden trok de fractie bij 2 moties de steun in. Acht moties met de
PvdA als mede-indiener werden aangenomen en 1, de enige waarbij we de eerste indiener waren,
heel nipt met 18 stemmen tegen 19 stemmen verworpen.

De raadsconferentie van oktober heeft er ook voor gezorgd dat maar in 8 stemmingen de verdeling
vrijwel volgens de lijnen van de coalitie en oppositie verliepen. Alle andere gaven een heel gemengd
beeld. Uiteindelijk verwierpen twee kleine oppositiepartijen de begroting als geheel. Over het geheel
was iedereen er blij mee en lijkt de toon gezet voor de rest van de raadsperiode tot 2026.

JanGeert