Schaars Geld

Door JanGeert van der Post op 18 oktober 2021

Een avondje ideologie, zo kan je de Algemene Politieke Beschouwingen van de gemeenteraad omschrijven. De eerste openbare behandeling van de begroting voor het komende jaar is vaak ook aanleiding om politieke piketpaaltjes te slaan. Zeker in een vergaderseizoen op weg naar verkiezingen. Dan klinken de verkiezingsprogramma’s-in-de maak al door.

Live vergaderen

Op donderdag 14 oktober zat de raadszaal weer behoorlijk vol. Formeel was het een commissievergadering, dus niet alle raadsleden waren aanwezig. De publieke tribune is inmiddels ook weer in gebruik genomen, maar het liep zeker niet storm. Ondanks alle polarisatie in de maatschappij blijken avondjes ideologie geen publiekstrekker. Mopperen en – helaas – kwetsen of schelden op anonieme social media is blijkbaar aantrekkelijker.

In tegenstelling tot de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer, nog maar een paar weken geleden twee dagen lang rechtstreeks op de televisie, werden deze in Delft niet ontsierd door ellenlange interrupties. Die onderbrekingen leiden meestal alleen tot gehakketak over details of randzaken. De belangstellende burger wordt daar over het algemeen nauwelijks door geboeid, zodat de afstand tot politici met iedere verbale eruptie weer verder toeneemt. De fractievoorzitters in Delft konden ongehinderd een afgerond verhaal houden. Achteraf was het mogelijk hen nog vragen te stellen. En uit die vragen klonken onvervalst de politieke tegenstellingen door.

Ideologische verschillen

Een beschouwing van de tien (!) bijdragen toonde inderdaad de ideologische verschillen tussen de partijen. De kwaliteit van de verhalen verschilde ook nogal. Maakte Hart voor Delft voorman Bram Stoop van zijn hart echt geen moordkuil, maar het hakken op het collegebeleid klonk wat simpel. Verder raakten verschillende fractievoorzitters op dreef in hun beschouwingen over het overbruggen van de afstand tussen burger en bestuurder of noodzaak tot ware participatie. Als er een wedstrijdje speechen uitgeschreven zou zijn, had Lieke van Rossum van de SP die hoogstwaarschijnlijk gewonnen. Retorisch zat haar verhaal goed in elkaar en was overtuigend gebracht. Jammer dat ze (vanuit ons standpunt gezien) soms inhoudelijk de plank missloeg.

Schaars geld, doorwrocht PvdA-verhaal

PvdA’s Willy Tiekstra had een doorwrocht verhaal, wars van holle retoriek. Voor haar is de inactiviteit in Den Haag bij de kabinetsformatie een belangrijke reden voor het voortduren van de financiële limbo waarin Delft zich bevindt. Desondanks was ze dankbaar voor het begrotingsvoorstel dat ondanks een aantal echt pijnlijke bezuinigingen ook belangrijke steun aan de minst bedeelden overeind houdt. Ook zij vond de lastenverhoging voor de inwoners lastig, maar noodzakelijk. En niet alleen de PvdA benoemde de gevaarlijke krapte in de financiering van de culturele sector in de stad.

Nog maar twee dagen eerder had de PvdA-fractie in een reguliere commissievergadering gepleit voor een systematische toekenning van fondsen voor cultuur. Dat moet met het groeien van de bevolking gelijke tred houden (na eerst een kleine inhaalslag). Precies op dezelfde manier als bij het onderhoud van de openbare ruimte gebeurt wanneer er nieuwe wijken verrijzen. De huidige wethouder kon deze vraag waarderen en deed voor nu een toezegging. Maar of dat ook voor de wethouder in het college na de verkiezingen geldt? Want geld blijft zolang Den Haag niet beweegt in Delft onnodig schaars.

JanGeert van der Post

JanGeert van der Post

JanGeert van der Post is kandidaat voor de PvdA.Hij staat nummer 4 op de lijst. Foto: Patrick Nagtegaal Fotografie

Meer over JanGeert van der Post