Afscheid van oude raadsleden

Door Willy Tiekstra op 30 maart 2018
Op 26 maart namen Abdel Maanaoui en Bert Brehm afscheid als Gemeenteraadslid namens de PvdA. Uit de toespraken van Burgemeester Marja van Bijsterveldt bleek de grote waardering voor Abdel en Bert bij de andere raadsleden, het College en de ambtenaren. In de afgelopen acht jaar heeft Abdel zich voortdurend ingezet voor de meest kwetsbare bewoners van Delft en verwierf hij bovendien landelijk veel waardering voor zijn ideeën over het voorkomen en bestrijden van radicalisering en jihadisme. Bert heeft  zich in de vier jaar dat hij deel uit maakte van de fractie bewezen als een scherp en kritisch raadslid en sterk strateeg.

Ik kijk persoonlijk met veel waardering en met name ook plezier terug op onze samenwerking. Namens de hele fractie wil ik Abdel en Bert dan ook heel hartelijk danken voor hun inzet en hen veel succes wensen in hun leven na de Raad.

Willy Tiekstra

Willy Tiekstra

Willy Tiekstra is fractievoorzitter  voor de PvdA binnen de Gemeenteraad in Delft.

Meer over Willy Tiekstra