Door Karin Schrederhof op 23 december 2018

Betrokken Mensen

Column van Karin Schrederhof, wethouder Wonen, Wmo en Sport.

Gepubliceerd in Delft op Zondag 23 december 2018

Een half jaar ben ik nu aan de slag als wethouder Wonen, Wmo en Sport. Het waren bijzondere maanden. Zo heb ik de sportwereld van Delft heel wat beter leren kennen. Ik maakte kennis met betrokken verenigingen die – alleen of samen met anderen – met veel enthousiasme plannen hebben ingediend voor het nieuwe investeringsplan sport. Zij zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol en willen die graag versterken. Mensen met vragen op het gebied van de Wmo of Jeugdhulp kunnen terecht bij Delft Support. Om de praktijk beter te leren kennen, woon ik regelmatig een intakegesprek van Delft Support bij. Ik vind het bijzonder dat ik bij zulke persoonlijke gesprekken aanwezig mag zijn en ik zie hoe professioneel en betrokken de medewerkers van Delft Support deze gesprekken voeren. Ik heb ook kennis kunnen maken met het werk van de mensen van Delft voor Elkaar en de belangrijke rol zij spelen in de wijken. Ik zie het als een belangrijke taak om hun werk de komende jaren nog meer te richten en af te stemmen op het werk van Delft Support. Ook ben ik aan de slag gegaan met de corporaties om de Woonvisie verder uit te werken naar wijkniveau. Daarmee krijgen wij beter in beeld welke plannen de corporaties hebben met hun eigen voorraad en welke aanvullingen in de wijk dan nog noodzakelijk zijn. Met die- zelfde corporaties en enkele zorgpartijen ben ik ook bezig om het langer (voor ouderen) en weer thuis wonen (voor clienten vanuit de GGZ) verder vorm te geven. Doel is intensiever samen te werken om zo een goede woning, goede zorg en een goede ‘landing’ in de wijk mogelijk te maken. In de regio ben ik met collega-wethouders Wonen aan de slag om er voor te zorgen dat er een goede verdeling van nieuwbouwplannen over de steden komt. Voor Delft is vooral van belang dat ook in de regio er genoeg sociale huurwoningen woningen worden gebouwd. Als wijkwethouder voor Tanthof heb ik de betrokken mensen van de wijkvereniging Tanthof ontmoet en zo goed zicht gekregen op de onderwerpen die in de wijk spelen. Hoog op de lijst staat de kwaliteit van de openbare ruimte, maar ook de winkelcentra die zo langzamerhand steeds minder winkels tellen. Pijnlijk was de constatering dat er door de gemeente fouten zijn gemaakt bij de hulp van mensen die in de schuldsanering zitten. Die groep is kwetsbaar en verdient een zeer zorgvuldig proces. Het had niet mogen gebeuren. Er is inmiddels veel menskracht ingezet om gedupeerde cliënten zo goed mogelijk te helpen. En natuurlijk komt er een plan om het interne proces te verbeteren. Met deskundigen vanuit het Reinier de Graaf heb ik gesproken over het beter voorlichten van jongeren en hun ouders over de effecten van alcoholgebruik op jonge leeftijd. Het is fijn dat ook de sport- verenigingen hiermee aan de slag willen gaan. Na dit eerste half jaar kan ik zeggen dat ik het als kersverse wethouder erg naar mijn zin heb. Ik werk in een organisatie waarin ik veel betrokken mensen ontmoet en heb fijne collega-wethouders in het College. En ik werk voor onze prachtige stad Delft en de mooie mensen die daar wonen. Ik zie dan ook uit naar het nieuwe jaar!

 

Wilt u reageren? Mail naar kschrederhof@delft.nl

Karin Schrederhof

Karin Schrederhof

Karin is in 1957 geboren in Rotterdam, waar zij lang heeft gewoond. Den Haag was een half jaar haar woonstad, maar sinds 1990 woont zij in Delft. Zij heeft een partner, en twee kinderen die niet meer thuis wonen. Karin heeft HTS bouwkunde gedaan en daarna de academie van bouwkunst in Rotterdam. De laatste opleiding

Meer over Karin Schrederhof