Door Jan Geert van der Post op 6 april 2021

JanGeert’s Column : Herstelde begroting

Een herstelde begroting, dat was het doel. Het gonsde al ruim een week in de stad over de bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren. De oorzaak van deze aanpassing in deze begroting die nog geen drie maanden geldt, lag in het raadsbesluit van november vorig jaar. Toen keurde de raad een begroting goed waarin voor de komende jaren nog een flink tekort zat. Wettelijk mag de Provincie, toezichthouder op de gemeenten, dat niet accepteren. Zogenaamd preventief toezicht en een opdracht voor een herstelplan vóór 1 april waren het gevolg. Een deel van de oppositie (met name de drie kleine partijen op rechts) vond dat in november al onverantwoord en stemden toen tegen de begroting. Zij vonden dat het college meteen al bezuinigingen had moeten doorvoeren. Bovendien vonden ze dat wethouder Brandligt niet de meerjarenbegroting moest gebruiken als protestmiddel tegen een te zuinige rijksoverheid.

Pijnlijke voorstellen

De voorstellen voor bezuinigingen zijn pijnlijk. Dat kan ook niet anders, want Delft is in het verleden al vaker door zo’n mangel heen gegaan. Tekorten op grondexploitaties waren toen de belangrijkste reden. Veel vet zat er dus niet meer op de gemeentelijke botten. Dan levert snijden in de uitgaven per definitie pijnlijke operaties op. Tot opluchting van de PvdA-fractie heeft het college niet gekozen voor beperkingen in de sociale zekerheidsuitgaven. Alleen budgetten die al in een reeks van jaren niet volledig opgaan, zijn afgeroomd. Dus op dat vlak verandert er door het Herstelplan niets. Anders is dat op de culturele uitgaven. Maar ook in de sociale zorg. Zowel OPEN, dat gevestigd is in de bibliotheek/DOK (Centrum voor taal-, kunst en cultuureducatie – red.) als het programma Delft voor Elkaar moeten in 2023 5% en in 2024 10% van hun budget inleveren. De PvdA-fractie, maar ook de lokale leden zijn daar allebei uiterst ongelukkig mee. Dat bleek ook in de ledenvergadering van 24 maart. Men vond het onbegrijpelijk dat OPEN  na al een aantal eerdere bezuinigingsronden deze keer weer aangepakt wordt. De angst is groot dat de juist interessante programma’s voor het wegwerken van taalachterstanden de dupe worden.

Kribbig raadsdebat

Het raadsdebat op dinsdag 30 maart was kribbig. De oppositie had veel commentaar. OPEN, maar ook tentoonstellingsruimte 38CC stonden daarin centraal. Met een aantal aangenomen moties roept de raad op in samenspraak tussen college en OPEN de schadelijkheid van de bezuinigingen te beperken. Een aantal drastischer moties of amendementen om de bezuinigingen elders te leggen haalden het niet.
In de uiteindelijke stemming verschoven de verhoudingen in de raad opzichtig. Stemden CDA en CU in november nog in, de aanpassingen via het Herstelplan konden in hun ogen geen genade vinden. Waren Stadsbelangen en Groep Stoelinga in november nog faliekant tegen, nu stemden ze, verenigd in Hart voor Delft, in met het Herstelplan. Dat laatste klinkt vreemder dan het is. Het Herstelplan levert immers wat deze partijen in november al eisten. In hun ogen halen ze nu in maart alsnog hun gelijk en is er uiteindelijk sprake van een herstelde begroting

Uiteindelijk een Herstelde begroting

Hoe moeizaam het debat over de bezuinigingen nu al was, met de kaderbrief vlak vóór de zomer en met de begroting in november komt er nog een ronde bezuinigingen langs. Vooralsnog is de begroting voor 2021 hersteld, maar het zou zomaar kunnen dat de begroting voor de komende jaren alsnog averij oploopt in de tweede helft van dit jaar. En of een nieuw kabinet -als dat er überhaupt al snel komt- de gemeenten meer geld toestopt, is na de Corona-uitgaven ook nog een open vraag.
JanGeert van der Post

Jan Geert van der Post

Jan Geert van der Post

Commentaar hebben op wat er in je stad gebeurt en aan de zijlijn blijven, dat is voor Jan Geert, civiel ingenieur met ruime ervaring in ontwikkelingssamenwerking,  geen optie. Omdat niet iedereen rechtstreeks aan de politieke besluitvorming kan deelnemen, wil Jan Geert bijdragen aan het betrekken van allerlei mensen bij gemeenteraadsbesluiten om zo de besluitvorming te

Meer over Jan Geert van der Post