Jan Geert’s column: Coalitie(ak)koordjes

Door Jan Geert van der Post op 6 maart 2020

Coalitie(ak)koordjes

Het ging niet vanzelf na de verkiezingen van 2018. Ondanks een zeteltje verlies mocht de PvdA toch weer aanschuiven. Dat vinden we van groot belang, want oppositie voeren in een gemeenteraad is misschien wel gemakkelijk voor de bühne, maar je bereikt niet zoveel. Bij die uitnodiging tot de coalitie heeft GroenLinks een belangrijke rol in gespeeld. En in de politiek betekent dat iets.

De fractie had daar een beetje last van in de gemeenteraadsvergadering van 5 maart. De agenda van de raad liet een aantal belangrijke punten zien. Maar gelukkig betroffen ze lang niet allemaal de essentiële kern van de sociaaldemocratie. Het ging over het beschikbaar stellen van een krediet voor een onderzoek naar welke manier het museum Prinsenhof voor de toekomst klaar gemaakt kan worden, over de evaluatie van het beleid rond incidentele evenementen en de daarbij gepaard gaande geluidsoverlast en over eerste acties op de Gasthuisplaats. Alleen woningstichting Vestia’s plan voor de Bomenwijk komt erg dicht bij wat de PvdA als belangrijk eigen beleidsveld ziet. Niet voor niks heeft onze wethouder volkshuisvesting in haar portefeuille.

Omdat GroenLinks en D66, maar zelfs ook de VVD het Prinsenhof als een heel belangrijk onderwerp voor deze coalitieperiode hadden bestempeld, moest de PvdA-fractie hun grootste zorg een beetje inkleden. Binnen de coalitie lijkt alleen onze partij zich zorgen te maken over de lengte van het nu voorliggende proces en de kans dat definitieve besluiten pas na volgende verkiezingen in 2022 kunnen vallen. De fractie wil vóór die tijd onomkeerbare besluiten genomen hebben. De wethouder begreep die zorg gelukkig wel, waar de overige coalitiepartijen zich daar helemaal niet over uitlieten.

De kans op geluidsoverlast in met name de Binnenstad zorgde voor een wel erg lang debat over de evaluatie van het beleid voor zogenaamde incidentele evenementen. Hier ligt een niet onverwacht conflict tussen horeca-uitbaters en omwonenden. De eerste groep wil zo vaak mogelijk met zo min mogelijk beperkingen evenementen organiseren, terwijl de binnenstadbewoners ook wel eens rust wensen. De PvdA-fractie zag niet zoveel in wijzigen van het 2 jaar geleden bereikte compromis tussen alle belanghebbenden. Maar ze moest aanzien dat een door D66 aangestuurde meerderheid toch gaat sleutelen aan de criteria: iets minder herrie, maar wellicht evenementen sneller na elkaar.

Waar de fractie echt in de pas van de coalitie moest blijven was in de discussie over de Gasthuisplaats. Dat de D66-wethouder Martina Huijsmans een ook door de PvdA gesteunde motie van een jaar geleden heeft laten liggen, stak onze woordvoerder Goriska van Cooten ook. Vooral omdat de wethouder zich verschool achter grootse beleidsplannen, die nog steeds niet af waren. Een motie om toch op korte termijn acties op de Gasthuisplaats uit te voeren kon de fractie desondanks niet steunen. Vooral omdat de grootste coalitiefractie, GroenLinks, ineens onder de indruk was geraakt van een eerste blik op het Mobiliteitsplan. “Dan wachten we na een jaar nog anderhalve maand extra”, verzuchtte Goriska.

Lastig was het bij de discussie over de Bomenwijk. De SP had een motie ingediend om met Vestia nog eens te gaan praten over méér sociale huurwoningen. In het debat maakte SP-fractievoorzitter Lieske van Rossum het Willy Tiekstra moeilijk. “De PvdA is toch ook voor voldoende sociale huurwoningen gezien de huidige wachtlijsten?” Wethouder Karin Schrederhof bood de verlossing: “Praten met Vestia kan, maar financieel zit een aanpassing van het aantal sociale huurwoningen er gewoonweg niet meer in”. De motie werd verworpen.

Jan Geert van der Post

Jan Geert van der Post

Commentaar hebben op wat er in je stad gebeurt en aan de zijlijn blijven, dat is voor Jan Geert, civiel ingenieur met ruime ervaring in ontwikkelingssamenwerking,  geen optie. Omdat niet iedereen rechtstreeks aan de politieke besluitvorming kan deelnemen, wil Jan Geert bijdragen aan het betrekken van allerlei mensen bij gemeenteraadsbesluiten om zo de besluitvorming te

Meer over Jan Geert van der Post