De onzekere tijden van het Corona virus – Vraag of Biedt hulp

Door Nelly de Ridder op 24 maart 2020

De strijd tegen het corona virus  raakt ons allemaal. Veel informatie komt tot ons en er zijn veel onzekerheden.

We  kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over de genomen maatregelen en over wat er de komende tijd mogelijk gaat gebeuren. Maar ook dat er mensen zijn die gewoon behoefte hebben aan een extra praatje of helpende hand. Juist binnen onze partij vinden we het belangrijk dat we naar elkaar om kijken. Daarom horen we graag of er leden zijn die:

  • behoefte hebben aan hulp in enigerlei vorm;
  • de bereidheid hebben om zulke hulp te bieden.

Opgeven of vragen stellen kan gemakkelijk door middel van het sturen van een bericht naar pvdadelft-bestuur@gmx.com.

De komende weken zullen voor iedereen anders dan gebruikelijk verlopen. We hopen natuurlijk bovenal dat iedereen gezond blijft. Binnen onze afdeling stellen we activiteiten uit. Zo gaat de A.L.V. op 25 maart niet door. Ook hebben we onze bijdrage aan “NLdoet” moeten uitstellen.  Op verzoek van het partijbureau hebben we de jaarrekening 2019 al ingediend. Eventuele wijzigingen kunnen zo nodig later worden doorgevoerd. Zodra het mogelijk is zullen we een nieuwe vergadering uitschrijven.

Terugkijkend zijn we blij dat als partij opnieuw het Pact tegen de Armoede hebben ondertekend. Ook ons eerste “Schot in de Roos” in café de V was een succes. En op 7 maart namen we met een aantal leden deel aan het PvdA-congres in Nieuwegein. We spraken in het bijzonder over mogelijkheden van linkse samenwerking en het versterken van de ledendemocratie.

Nu onze fracties en wethouder richting halverwege de bestuursperiode gaan, begint het te kriebelen om met elkaar in gesprek te gaan over wat er is bereikt en waar de focus de komende periode komt te liggen. Het idee was om tijdens de A.L.V. met elkaar te spreken over thema’s als mobiliteit en armoede. Wellicht kunnen we komende tijd via de digitale weg onze ideeën hierover uitwisselen? Als er aandachtspunten zijn dan horen we het graag.

Laten we een beetje aandacht hebben voor elkaar, houd jullie goed en hartelijke groet, het afdelingsbestuur,
Nelly, Rob en Ruud

Nelly de Ridder

Nelly de Ridder

Sinds 2013 ben ik politiek actief binnen de PvdA. Politiek is volgens mij “van” en “voor iedereen” en moet als het even kan ook nog leuk zijn. Het gaat over onze samenleving die vraagt om inzet, succesvolle samenwerking en het maken van verantwoorde keuzes. Ik denk wel eens dat het allemaal beter kan, maar ik

Meer over Nelly de Ridder