Een bijzondere bijeenkomst: Knelpunten voor integratie voor statushouders in Delft en Midden Delfland

10 september 2018

Op dinsdag 28 augustus kwam een groep van zo’n 30 vitale oudere leden en belangstellenden samen in Den Hoorn om te spreken over de begeleiding van statushouders bij aankomst in Delft en Midden Delfland. Aanwezig waren twee gezinnen statushouders uit Syrie, Issam el Farissi (coördinator Vluchtelingenbegeleiding Delft) en Nel van der Hoeven (directeur Stichting Welzijn Midden-Delfland).

Het gesprek, gefaciliteerd door oud-raadslid Abdel Maanaoui, was openhartig, waarbij het beleid en praktijk werden toegelicht en besproken alsmede de ervaringen van de aanwezige gezinnen. Vooral de onderwerpen taal, onderwijs en werk werden uitvoerig besproken. Daaruit kwamen een aantal aandachtspunten richting de politiek waaronder:

  • Organiseer een beursvloer met het bedrijfsleven en statushouders. Begeleid de statushouders en betrek hun sociale maatje hierbij (samen met “de delftse uitdaging”)
  • Leg contacten met en maak koppelingen met het beroepsonderwijs in Delft.
  • Betrek NWO/ NCW, leg contacten, en regel met hen een convenant. Ook Werkse speelt hier een belangrijke rol.
  • Heb aandacht voor het feit dat kinderen (te) veel verantwoordelijkheid op hun schouders krijgen als ze hun ouders in een medisch circuit moeten begeleiden.
  • Besef dat veel vluchtelingen uit oorlogsgebied met psychische problemen kampen en professionele begeleiding nodig hebben.
  • Stem de wetgeving arbeidsplicht en stimuleren van talenten door studie bij de 27 jarige-grens op elkaar af of leg vast dat hierin maatwerk geleverd kan worden bijvoorbeeld in geval van heraccreditatie van afgeronde studies in het buitenland

Voor een meer uitgebreid verslag van de bijeenkomst kunt u een email versturen naar het bestuur via onze mail of het contactformulier.