Een einde aan verkamering

Door Privé: Raimond de Prez op 26 december 2017

Het gaat goed met de stad Delft. De werkloosheid daalt, de huizenmarkt is booming, de tekorten van de gemeenten verdwijnen als sneeuw voor de zon en de OZB is vanaf 1 januari nog lager dan voor de crisis. Je zou verwachten dat er dan niet veel meer te klagen valt. Toch kreeg ik als wethouder Wonen al geruime tijd brieven en mailtjes van mensen die er op aandringen om de verkamering in onze stad te stoppen. Ik moet eerlijk gezegd bekennen dat ik in de twintig dat ik politiek actief ben geweest niet eerder zoveel maatschappelijke onrust heb meegemaakt.
Wat is er aan de hand? De aanhoudende groei van de TU betekent meer studenten. De lage rente op spaarrekeningen maakt dat mensen met veel eigen geld op zoek gaan naar investeringen. Wat zijn de gevolgen?  Deze twee factoren zorgen ervoor dat een woning aankopen om deze vervolgens per kamer te verhuren een interessante belegging wordt. Een vierkamerwoning van € 300.000,- betekent bijvoorbeeld een maandlast van ongeveer € 1.000,- per maand. De huurinkomsten lopen echter al snel op naar € 1.500,- per maand. Tel uit je winst. In sommige straten is in een jaar tijd de helft van de eensgezinswoningen verkamerd, waarbij vaak zo’n € 25.000,- boven de vraagprijs werd geboden. De overlast door kamerbewoners groeit, zonder dat er tegen opgetreden kan worden.

Actie nodig

Na een zorgvuldige voorbereiding is tijdens een speciale Raadsvergadering op 24 oktober nieuw beleid vastgesteld, waardoor iemand die een woning in kamers wil opsplitsen, daar per 1 november een vergunning voor moet aanvragen. Er komt een meldpunt om overlast aan te pakken en extra personeel voor handhaving. Een analyse van de Delftse woonmarkt laat zien dat we een groot tekort hebben aan (grotere) gezinswoningen. Daarom kan er geen vergunning worden aangevraagd om woningen met een WOZ waarde van meer dan € 265.000,- te verkameren. Woningen met een lagere waarde kunnen wel een vergunning krijgen, maar dan wordt er per vergunning bekeken of in de straat of wijk het huis staat kamerbewoning al voorkomt en of er sprake is van overlast. Zie voor de nieuwe regels:  https://www.delft.nl/Gemeenteloket/o/Omzettingsvergunning_kamerverhuur.
Naast het invoeren van de vergunningsplicht heeft ook de TU gemeenschap haar verantwoordelijkheid genomen. Er is nu structureel overleg tussen de gemeente, bewoners en studenten om de communicatie te verbeteren en zo overlast te beperken of voorkomen. In de wijk Voorhof (waar de verkamering met 30% was toegenomen) is begonnen met zo’n structureel overleg om ervaringen op te doen voor de rest van de stad. Met het bestuur van de universiteit is verder afgesproken om meer te doen om de groeiende studentengemeenschap te verbinden met de rest van de stad. Zo worden studenten gekoppeld aan vrijwilligerswerk voor de stad en kunnen ze hun wetenschappelijke tanden zetten in het oplossen van allerlei Delftse vraagstukken. Aan de verdere verkamering wordt zo een halt toegeroepen.

Raimond de Prez, wethouder Wonen (rdeprez@delft.nl)

Privé: Raimond de Prez

Privé: Raimond de Prez

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit zes personen: de burgemeester en vijf wethouders. Iedere wethouder en de burgemeester heeft een eigen portefeuille met daarin een aantal onderwerpen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De PvdA heeft één wethouder: Raimond de Prez. Loopbaan Raimond Michel (Raimond) de Prez is geboren op 27 december 1968. Na het

Meer over Privé: Raimond de Prez