Het Europadebat op 8 mei in Delft

9 mei 2019

HET EUROPA DEBAT

Dat was een goed Europa debat in de aula van de TU Delft. Voor de PvdA trad Fardau Procee aan.  Frans Timmermans kan niet overal tegelijk zijn natuurlijk. Andere deelnemende partijen D66, SP, CU, Groen Links, VVD, CDA en Volt.

Het werd een debat Lagerhuis-stijl. Daarbij moesten de kandidaat Europarlementariërs maar ook het publiek stelling nemen door aan de ene of andere kant van de zaal te gaan staan. Voorzitter Gijs Weenink hield daarbij De Orde. En gaf daarbij tussen de stellingen door les in debatteren en overtuigen. Je moest twijfelaars overhalen door aan te geven je goed in hun positie te kunnen verplaatsen.

Eerst kwamen auto’s en vliegtuigen langs.  Experts van CE-Delft en de TU Delft legden uit dat Europa hier invloed heeft en maatregelen kan nemen. Als de politieke wil er is  natuurlijk.

De EU kent al een handelssysteem voor CO2 uitstoot van bedrijven. Dit ETS bleek onvoldoende effectief. Stelling hierbij was daarom, dat de EU net als bij accijnzen een minimumprijs zou moeten instellen. En minder CO2 is ook meer schone lucht. In de zaal tekende zich een meerderheid hiervoor af. Dat gold ook voor de stelling om vliegen duurder en treinen goedkoper te maken.

Nieuwe kerncentrales? Niet aan beginnen zei PvdA. Vooral aan de rechterzijde was men het daar niet mee eens, met als belangrijkste argument dat ze geen CO2 uit stoten. Daarbij werd al geanticipeerd op operationele Thoriumcentrales.

Daarna ging het over vluchtelingen. Vrij snel uitgebreid naar migranten en de vraag of de grenzen dicht moesten. En de stelling, dat vluchtelingen door de EU verplicht verdeeld moeten worden over de lidstaten. Hier hield Fardau een pleidooi voor meer begrip voor  iemand die uit een oorlogsgebied moet vluchten. Bij de stellingen leken voor sommige debaters vluchtelingen alleen getallen, maar elk verhaal is anders.  Dat werd nog eens onderstreept door de gepassioneerde bijdrage van Tilly Kaisiepo uit Poptahof, die met haar achtergrond uit Nieuw Guinea in Delft nu veel betekent voor vluchtelingen.

Zo eindigde het debat met een mooie verbinding tussen wat er lokaal gebeurt en wat er in het “verre Brussel” besloten wordt.

Ronald Groen