Knetterend debat over Oud en Nieuw in de raad!

Door Nick den Hollander op 3 juli 2019

De fractie van de PvdA diende, samen met Groen Links, Christen Unie, OD en SD verleden week een motie in met de vraag tot instellen van maatregelen tijdens oud & nieuw omtrent het gebruik van vuurwerk om zo Oud en Nieuw weer een veilig feest te maken voor iedereen in onze mooie stad.

De motie  heeft het niet gered, maar het debat was er niet minder om, en zeker in de geest van de sociaal democratie. Meer over de verschillende moties kunt u vinden op de website van de gemeenteraad.

Om het hele debat na te kijken kunt u terecht op het videokanaal van de gemeente.

Hieronder de strekking van het betoog van ons gemeenteraadslid, Nick den Hollander.

Dank u voorzitter,

We hebben reeds het debat gevoerd in de commissie – in aanvulling wil ik iets zeggen in het algemeen en specifiek over deze motie.

Het was ooit prima om te roken in restaurants en cafe’s (en op school, mijn leraar frans stond in de jaren 80 rustig te paffen voor de klas), het niet dragen van een riem in de auto was volstrekt normaal, tot 1975 werd er zonder helm gereden op de brommer  -dat was doodnormaal. tot er iemand zei; ja, maar dit kan toch niet zo langer, dit is toch eigenlijk niet normaal en er wetgeving kwam. en wetgeving helpt – even voor het perspectief, in 1971 waren er 601 brommerdoden in 2016 waren dit er 34 (ook te veel natuurlijk). Ging de invoering van deze verboden zonder slag of stoot; nee, de standaardreactie – het is niet te handhaven, de kosten zijn te hoog, reactie van ANWB, ook een vroem partij, dit perkt de individuele vrijheden van de mensen te veel in, meeste opvallend reactie over het helmverbod kwam uit Spakenburg – die helm, daar passen de oorijzers niet onder.

Het afsteken van vuurwerk wordt door sommigen als een belangrijke Nederlandse traditie gezien – dat is voor een deel ook wel zo, maar bedenk dat het pas enigszins serieuze vormen begon aan te nemen in de jaren 50; met name door de terugkeer van Nederlanders uit Indonesie. Migranten uit China in de jaren 60 en 70 zorgden voor een extra stimulans. En nu zitten we met de gebakken peren, jarenlang werd er na oud&nieuw bericht dat het ‘relatief’ rustig was tijdens de jaarwisseling – uit 2002; wat rellen (50 arrestaties regio midden) een aantal zeer zwaar gewonden waaronder een man en vrouw die beide benen verloren en jongetje van 6 die stond te kijken.

Het was de politie die een paar jaar terug voor het eerst aan de bel trok –dat wat we met zijn allen normaal vonden was helemaal niet normaal was de boodschap, politie, brandweer, ambulancemedewerkers konden niet meer veilig hun werk doen, het werd te gevaarlijk! . En een steeds grotere groep gewone burgers vindt ook.   

Onze motie, die we indienen samen met Groenlinks, ChristenUnie, OD en SD, wil een koersverandering teweeg brengen; we vragen het College om met een serieus plan te komen – en plan dat, op termijn, Delft tijdens oud en nieuw weer een veilige stad maakt. We benoemen in de motie een aantal mogelijkheden; vuurwerkvrije zones, een vuurwerkshow, het in kaart brengen van de behoeften en wensen in de wijken etc. Dat deze plannen geld kosten begrijp ik, dat er niet veel geld zomaar vrij te besteden is begrijp ik ook. Maar wees creatief, betrek de stad, ook de ondernemers (als het gaat om een vuurwerkshow bijvoorbeeld) en bedenk, uiteindelijk levert een veilige stad heel veel op! Ook in financiële zin. We horen graag van de portefeuillehouder wat zij mogelijk acht. Ook hoeft alles niet NU – het dictum laat ruimte voor fasering.  We vragen wel om meer dan alleen het schrijven van een brief – het is echt tijd voor maatregelen, we kunnen niet wachten op landelijk beleid – een brief, ondersteund door maatregelen zal veel meer indruk maken.

Dank voor uw aandacht.

Nick den Hollander

Nick den Hollander

Nick den Hollander staat op plek #3 voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart ’18 voor de PvdA in Delft. Tijd om Nick beter te leren kennen.

Meer over Nick den Hollander