Mooi, Mooier, Mooist Delft

Door Goriska van Cooten op 23 december 2018

Gepubliceerd in Delft of Zondag op 23 december 2018

Laatst fietste ik door de regen via het station naar Bacinol 2. Bij het station zijn hekjes geplaatst langs De Nieuwe Delft, de prachtige tulpen en zonnebloemen voor het stads- kantoor zijn weer verdwenen en het zand was aangeharkt. Het gebied is continu in verandering en het is nog lang niet af. Hoe zou het er over een paar jaar uitzien?

Bij Bacinol 2 aangekomen nam ik de trap naar boven. Ooit werden hier telefoonverbindingen letterlijk tot stand gebracht, nu zitten er allerlei creatieve bedrijven. Met andere leden van de Raadscommissie Ruimte en Verkeer werd ik ontvangen door de buurtvereniging Delftzicht. Zij wilden met ons praten over het bestemmingsplan Zuidelijke Velden Nieuw Delft, kortweg het gebied tussen Ireneboulevard, Engelsestraat en Abtswoudseweg.

Betrokken bewoners

Mooi is dat de betrokkenheid van deze buurtbewoners zo ontzettend groot is. Zij zijn zelf zeer deskundig, hebben vanuit hun netwerk deskundigen ingeschakeld en zijn ook zelf gaan nadenken over oplossingen om de plannen (binnen de kaders) nog beter te maken. Hier hebben ze onder meer maquettes voor gemaakt.

Open gemeente

Als mensen mij vragen waarom ik – naast mijn baan en jonge gezin – raadslid wilde worden, is mijn antwoord altijd: de PvdA idealen. En direct daarna: dit soort gesprekken met mensen. Gesprekken met bevlogen inwoners die samen iets moois willen maken of verbeteren, geven zoveel energie en plezier en maken dat ik trots ben om Delftenaar te zijn.

De PvdA vindt dat de gemeente er moet zijn voor álle Delftenaren. Betrouwbaar, transparant en laagdrempelig. Lokale democratie is meer dan burgers die één keer in de vier jaar stemmen. Wij willen dat de ideeën en creativiteit van bewoners op álle momenten kunnen worden ingezet. Dus stimuleren wij initiatieven van burgers en bieden we ruimte voor experimenten.

Andere route

Zuidelijke Velden Nieuw Delft

Voor de PvdA staan de bewoners dus centraal. Zij hebben als eerste door wat een bestemmingsplan betekent voor hun wijk en merken er ook als eersten de effecten ervan. Bij het plan Zuidelijke Velden Nieuw Delft hebben de bewoners zorgen over de wijkontsluiting.

De PvdA vindt dat daar een goede oplossing voor moet komen. Mensen moeten veilig met auto en fiets de wijk in en uit kunnen. Daarom hebben wij, en andere partijen in de Gemeenteraad, besloten dat voorlopig de optie open blijft om via een andere route de wijk in en uit te gaan. Ook moet er een samenhangende visie op de Abtswoudseweg komen. Wat de PvdA betreft komt er een vrije doorgang voor de fietsers op de Abtswoudseweg, het liefst via een innovatieve oplossing zoals een spiraalvormig, geleidelijk stijgend wegdek. Dankzij alle denkkracht en enthousiasme van mensen in onze stad moet zoiets lukken. Zo kunnen er mooie dingen opbloeien voor iedereen in Delft en de generaties na ons.

Wilt u reageren? Doe dit dan naar info@goriska.nl

Goriska van Cooten

Goriska van Cooten

Goriska van Cooten staat op nummer twee op de lijst van de PvdA Delft voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Het is tijd om Goriska beter te leren kennen.

Meer over Goriska van Cooten