10 oktober 2021

Oproep: Kom naar het Woonprotest!

Kom naar het Woonprotest! Want zoals we allemaal weten kampt Nederland met een nieuwe woningnood. De afgelopen tien jaar verdubbelde het aantal daklozen. Door stijgende huren zijn steeds meer mensen in armoede gedreven. Ook wachtrijen voor sociale huurwoningen lopen extreem op. Het kopen van een betaalbaar huis is voor mensen met een modaal inkomen nagenoeg onmogelijk geworden. Terwijl de PvdA in de gemeenteraden, via wethouders en in de Tweede Kamer zich hard maakt voor betaalbare woningen, wordt de situatie met de dag erger.

Langer zorgen over het woonbeleid

Bij de PvdA maken we ons al langer zorgen over het huidige woonbeleid waarin de markt het steeds vaker lijkt te winnen van mensen die recht hebben op een betaalbare en leefbare woning. Vanuit de gemeenteraad maakt Willy Tiekstra zich hard voor meer (sociale) woningbouw bijvoorbeeld.  Naast het voeren van een evenwichtig beleid in Delft dankzij wethouder Karin Schrederhof hebben we ons oor te luisteren gelegd. Tijdens een politiek café van de PvdA Delft uitgebreid aandacht besteed aan de wooncrisis zoals die in heel Nederland zichtbaar is. Gemeenten blijken toch wel heel vaak gebonden te zijn in hun beleid vanwege de bepalingen van het rijk.


Woningnood is een landelijk probleem. In verschillende steden worden zelfs woningen gesloopt of voor de sloop aangemerkt. Een schrijnend voorbeeld hiervan is de Tweebosbuurt in Rotterdam. In deze buurt worden op dit moment al woningen gesloopt. 535 Sociale huurwoningen gaan daar tegen de vlakte. Hier komen 374 woningen voor terug. Dat is met de huidige krapte al bedroevend genoeg, vooral omdat maar 130 van die woningen bestemd zullen zijn voor sociale huur.

Kom naar het woonprotest

Om een vuist te maken tegen dit beleid houden we op 17 oktober  om 14:00u een demonstratie in het Afrikaanderpark in Rotterdam.

Laat van je horen. Wonen is een recht, geen voorrecht. Kom naar het Woonprotest!

Wil je meer weten? Kijk dan op www.woonopstand.nl voor meer informatie. Tot 17 oktober!