PvdA, een partij met leden

Door Nick den Hollander op 27 december 2017

Soms staan er onderwerpen op de agenda van de Gemeenteraad waarvan je als raadslid op het eerste gezicht denkt dat zij weinig aanleiding tot discussie geven. Het principebesluit om het aandeelhouderschap van Eneco af te bouwen leek zo’n onderwerp. De kwestie oogde simpel: nu per 31 januari 2017 de energiebedrijven en dus ook Eneco zijn geprivatiseerd, ligt het niet langer voor de hand dat de aandelen nog in handen zijn van een publieke partij als een gemeente. De Gemeente Delft koopt van uw belastinggeld immers ook geen aandelen in een bedrijf als Google of Shell.

In de fractie werd uitgebreid over het besluit gesproken. Belangrijke issues bleken werkgelegenheid en duurzaamheid. Wat zou er gebeuren als de aandelen aan een zogenaamd hedgefonds zou worden verkocht? Van dit soort fondsen is bekend dat zij gaan voor winst op de korte termijn en daarvoor een bedrijf desnoods opsplitsen. Behouden de werknemers van Eneco dan nog wel hun baan? En zal er dan ook niet gerommeld gaan worden aan de duurzame koers van Eneco? Aan de andere kant: verkoop van de aandelen zou een aanzienlijk bedrag opleveren, dat direct in de stad kan worden geïnvesteerd. Daarbij bezit Delft slechts 2,44 % van de aandelen, dus hoe groot is onze invloed dan wel?

Over één ding waren alle leden van de fractie het direct eens: zo’n belangrijk besluit neem je niet zomaar. Dat bleek ook wel uit de vele bezorgde berichten die binnenkwamen: van de vakbonden, milieuorganisaties en medewerkers van Eneco, maar ook van bewoners van Delft. Het bracht ons ertoe ook een raadpleging onder de Delftse PvdA-leden te houden.
Uit de vele reacties bleek de grote betrokkenheid bij en vooral ook de zorg voor het klimaat, het milieu en het behoud van werkgelegenheid. Nu cashen klinkt leuk, maar de overgrote meerderheid van de Delftse leden vond het behoud van de aandelen en daarmee van de duurzame koers van Eneco toch echt verstandiger. Dit standpunt hebben we vervolgens ingebracht in de Raad, waar bleek dat meer partijen er net zo over dachten. Uiteindelijk stemde een duidelijke meerderheid tegen het besluit om het aandeelhouderschap van Eneco af te bouwen.

Omdat een meerderheid van de aandeelhoudende gemeenten (net geen 75 %) wel tot afbouwen besloot, zal de aandeelhouderscommissie van Eneco in de komende maanden met nadere voorstellen komen voor verkoop. Deze voorstellen worden dan opnieuw aan alle aandeelhoudende gemeenteraden voorgelegd. Eén ding is dus zeker: van de discussie over de toekomst van Eneco komt voorlopig nog geen einde.

Nick den Hollander ([email protected])

Nick den Hollander

Nick den Hollander

Nick den Hollander is gemeenteraadslid voor de PvdA in Delft. Tijd om Nick beter te leren kennen.

Meer over Nick den Hollander