31 januari 2019

PvdA stemt tegen bouw van woningen in historische stadstuin

De PvdA heeft in de raad van 31 januari 2019 tegen het afgeven van een ontwerpverklaring voor het realiseren van twee woningen op het adres Rotterdamseweg 13 in Delft gestemd. PvdA heeft moeite met de bouw van twee woningen in de historische stadstuin die uitsluitend bestemd is als tuin. En de PvdA er niet van overtuigd of de klimaatadaptieve maatregelen voldoende zijn. Ook wees de PvdA op hittestress en wateroverlast die omwonenden na de bouw van de nieuwe woningen vrezen.