Door Privé: Raimond de Prez op 20 februari 2018

Samenwerking is Sleutel tot Succes

“SAMENWERKING IS SLEUTEL TOT SUCCES” is de reactie van Raimond de Prez PvdA wethouder, op de eindbalans: “De staat van Delft 2014-2018” (zie delft.nl)

“Voor mij was de belangrijkste opgave van de afgelopen jaren om de zorg op peil te houden. Dat de gemeente er in 2015 nieuwe taken bijkreeg gaf veel onzekerheid. Het was spannend, maar het is goed verlopen. Natuurlijk kan het beter – minder administratieve rompslomp en meer zorg op maat bieden. Maar ik ben er trots op dat we altijd de zorg hebben kunnen leveren die nodig was. Samenwerking is de sleutel voor het succes geweest: we hebben geïnvesteerd in de samenwerking met zorgpartners. Die samenwerking heeft er ook toe geleid dat Delft is uitgeroepen tot Gouden Sociale Gemeente. Dat kun je alleen samen bereiken.
Ik ben er ook trots op dat we de behoefte aan sociale woningen oplossen samen met de andere gemeenten in Haaglanden. Daarnaast behouden we woningen voor gezinnen door de verkamering tegen te gaan. En ik ben ook tevreden dat we de woningbouw in grote projecten als in de Harnaschpolder en de Spoorzone hebben aangepast. Daar komen nu woningen waar mensen echt behoefte aan hebben.
Ik zie het als een opgave voor de komende jaren om voldoende ruimte te houden voor groen en recreatie. En om te investeren in onze voorzieningen voor sport, cultuur en onderwijs. Die moeten bij de tijd zijn én afgestemd op het groeiend aantal inwoners.”

 

Privé: Raimond de Prez

Privé: Raimond de Prez

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit zes personen: de burgemeester en vijf wethouders. Iedere wethouder en de burgemeester heeft een eigen portefeuille met daarin een aantal onderwerpen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De PvdA heeft één wethouder: Raimond de Prez. Loopbaan Raimond Michel (Raimond) de Prez is geboren op 27 december 1968. Na het

Meer over Privé: Raimond de Prez