Schokkende cijfers omtrent verkrachtingen aanleiding voor vragen aan wethouder

Door Hayri Yildiz op 8 juli 2021

Uit het Amnestyrapport komen schokkende cijfers omtrent verkrachtingen onder studenten naar
voren. Reden voor de PvdA om met Stip vragen te stellen.

Het blijkt dat 11% van de vrouwelijke studenten en 1% van de mannelijke studenten verkracht is
tijdens de studietijd. Ook is er een kennisleemte onder studenten van wat verkrachting is en waar
slachtoffers voor hulp terecht kunnen.

Veilig voelen en veilig zijn

Het is van groot belang dat alle inwoners en bezoekers van Delft veilig zijn. Of dit nu op straat,
universiteit, studentenhuis of in eigenhuis is. De meeste verkrachtingen worden begaan door een bekende, en niet de onbekende man (of vrouw) in de bosjes. Het is niet voor niets dat
mensenrechtenverdragen en in onze grondwet de lichamelijke integriteit hoog in het vaandel heeft
staan. Op het moment dat de lichamelijke integriteit wordt geschonden kan dit tot psychische
schade leiden. De gemeente en inwoners moeten bewuster worden van dit misdrijf tegen de
menselijkheid. De lichamelijke integriteit van iedereen moet beschermd worden.

Bewustwording

Samen met STIP wil de PvdA Delft meer bewustwording creëren onder de inwoners van Delft. Is iedereen zich wel bewust van seksueel overschrijdend gedrag? Waar ligt de grens? En wat als je slachtoffer bent geworden, waar kan je dan terecht? Dit zijn allemaal vragen waarop de gemeente een antwoord kan geven. De PvdA wil dat de gemeente partijen bij elkaar brengt en de benodigde middelen verschaffen om duidelijke aanspreekpunten aan te wijzen. Ook het creëren van bewustzijn
van seksueel grensoverschijdend gedrag is hierin belangrijk.

Vragen aan de wethouder

Om te weten wat verder nodig is ten aanzien van het aanscherpen van beleid hebben de fracties van
de PvdA en Stip de volgende vragen gesteld:

Afgelopen maand heeft Amnesty, in samenwerking met I&O Research, bekend gemaakt dat 11% van
de Nederlandse vrouwelijke en 1% van de mannelijke studenten tijdens hun studietijd is verkracht.
Slecht 3 procent heeft een melding gemaakt. Een deel van de slachtoffers geeft ook aan vóór de
studietijd verkracht te zijn. De STIP- en PvdA-fractie maken zich zorgen over de veiligheid en de
geestelijke gesteldheid van studenten in Delft. In Delft hoort iedereen zich veilig te voelen. Driekwart
van de studenten die tijdens hun studietijd slachtoffer zijn geworden van penetratie zonder
instemming, hebben daar later ook last van. Het meest genoemde zijn: psychische (52%), seksuele
(44%) en relatieproblemen (37%).
1. Is het college op de hoogte van de situatie omtrent verkrachtingen in Delft?Tevens is het onderwerp niet goed bespreekbaar. Zo vertelt 4 op de 10 studenten dit aan niemand.
Slechts 1% van de slachtoffers geeft aan contact met de politie te hebben gehad. Ook bestaat er
kennisleemte omtrent de manieren waarop iemand reageert op ongewenste handelingen. Zo weet
22% niet wat ‘freezing’ is. Tevens is 6% van de slachtoffers vóór de studietijd slachtoffer geworden
van verkrachting, wat dus op de middelbare school of ervoor is gebeurd.

2. Wat doet het college om verkrachtingen tegen te gaan en bespreekbaar te maken? (in
samenwerking met onderwijsinstellingen, maar ook juist zonder)
3. Welke rol spelen de (middelbare) scholen bij de voorlichting omtrent instemming bij seksuele handelingen?
4. Is het college bereid om met scholen en de universiteit in gesprek te gaan omtrent de voorlichting over instemming bij seksuele handelingen?
a. zo ja, staat het college ervoor open om stichtingen (zoals Our Bodies Our Voices (OBOV)) bij het
gesprek te betrekking?
64% van de studenten weet niet waar ze hulp kunnen vinden in het geval van een verkrachting.
5. Zou het college bereid zijn om in te zetten om slachtoffer hulp als centrum seksueel geweld
meer aan het licht te brengen?

Informatie

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie over dit onderwerp? Of ben je slachtoffer van
seksueel geweld en heb je hulp nodig? Dan kun je terecht bij het Centrum voor Seksueel Geweld
Zuid-Holland https://centrumseksueelgeweld.nl/csg-zuid-holland/

Hayri Yildiz

Hayri Yildiz

Hayri Yildiz (26) is nu commissielid en nummer 6 op de kandidatenlijst van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Wat beweegt Hayri om zich in te zetten voor Delft? Tijd om Hayri beter te leren kennen. Foto: Patrick Nagtegaal Fotografie

Meer over Hayri Yildiz