Door Nelly de Ridder op 27 maart 2018

Verslag ALV Zuid-Holland

Een korte impressie van de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Zuid Holland van 24 maart.
“Met onze idealen is niks mis………………”
 
Eerlijk gezegd ging ik met lood in de schoenen naar de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Zuid-Holland. In mijn hoofd gonsde het nog na van de gemeenteraadsverkiezingen: we zijn één van de 6 kleinere partijen geworden: wat is er nu precies gebeurd en wat betekent dat voor de toekomst?
De zaal liep vol (voller dan alle vorige keren die ik mee had gemaakt) met vermoeide maar geenszins verslagen mensen. We gingen aan de slag onder leiding van onze altijd energieke voorzitter Reshma Roopram. Toen ik na 3 uur naar buiten kwam was ik blij met deze PvdA.
 
Het eerste uur van de vergadering was gereserveerd voor formele onderdelen als  het benoemen van de kandidaatstellingscommissies voor de PS en Waterschappen. Vanuit de ervaring van deze gemeenteraadsverkiezing werd het advies meegegeven om vooral te zorgen voor lange lijsten (we zijn immers een grote partij).
Het nieuws uit de Statenfractie was ook to the point, informatief en uitnodigend voor aanstaande bijeenkomsten “energie en groen”, ”kleine kernen” en “woningbouw” die worden voorbereid.
 
Na een lekkere netwerklunch keken we terug op de gemeenteraadsverkiezingen. Wist je dat in Zuid Holland in 7 gemeenten de PvdA fracties zijn gegroeid en ook in 11 gemeenten het zetelaantal gelijk is gebleven. Dat het merendeel echter kleiner is geworden geeft natuurlijk te denken. Dat deden we dan ook met Ruud Koole, Nelleke Vedelaar, Barbara Kathmann en Lars Klappe(Rotterdam), en Marijn Otten uit Leiden.
 
We signaleerden:
*er is een afkeer van gevestigde partijen;
*We hebben 62% van de ouden leden vastgehouden (16% naar Groenlinks; 5% SP en 6% D66); maar er zijn ook nieuwe leden (6% van jongeren, 6% van Groen Links en 10% D66)
*Groen Links heeft een poging gedaan tot sociaal democratisering met de kantine tours (inclusief Iedereen hoort erbij)
*met Denk verloren we ook leden: voor de echte sociaal democraten onder hen moeten we een plek bieden
*De PvdA landelijk heeft veel vertrouwen verloren; dit kunnen we herstellen met waarde gedreven en praktische politiek/geen defaitisme/concrete plannen en meer zichtbaarheid
*accenten op klimaat (betaalbaarheid) – digitalisering (basisinkomen) – migratiepolitiek (bouwen) – tweedeling (dividend belasting).
 
Nelly de Ridder

Nelly de Ridder

Sinds 2013 ben ik politiek actief binnen de PvdA. Politiek is volgens mij “van” en “voor iedereen” en moet als het even kan ook nog leuk zijn. Het gaat over onze samenleving die vraagt om inzet, succesvolle samenwerking en het maken van verantwoorde keuzes. Ik denk wel eens dat het allemaal beter kan, maar ik

Meer over Nelly de Ridder