19 september 2018

Wethouder geeft bewoners Heilige Land nieuwe hoop

De huurders van de omstreden witte huizen in het Heilige Land mogen sinds dinsdag weer wat hoop koesteren op renovatie in plaats van sloop. Wethouder Schrederhof besloot tijdens een vergadering van de gemeenteraad om samen met de bewoners en verhuurder Woonbron naar een oplossing te zoeken.

 

Die toezegging leidt nog niet tot feestelijk vlagvertoon in het Heilige Land, maar de nieuwe stip op de horizon geeft de burger wel letterlijk moed. De bewoners weten zich in hun strijd voor renovatie gesteund door onder andere de fractie van de SP.  Fractievoorzitter Lieke van Rossum is blij met de nieuwe stap: ,,Werkelijk niemand in Delft wil deze prachtige huisjes met rijke historie gesloopt zien. Niemand, behalve de verhuurder die een financieel belang heeft om duurdere woningen te bouwen. Tot nu toe bleef de gemeente beweren dat zij daar niet over gaat. Maar een gemeente die niet over haar eigen stad gaat, dat is toch de wereld op z’n kop?”

Eerlijk Rapport
In een emotionele vergadering stonden twee rapporten over de technische staat van de woningen centraal. Het ene rapport concludeerde dat slopen gewenst is, het andere kwam uit op renoveren. Lieke van Rossum schaart zich achter de bewoners: ,,Al jaren vragen bewoners om een uitgebreider, eerlijk technisch rapport om zo een juiste afweging te kunnen maken over renovatie of sloop. Dat kwam er tot nu toe niet.” Een van de huurders licht toe: ,,Woonbron wil alleen in gesprek over een sociaal plan bij sloop en doet geen enkele moeite om bewoners te betrekken bij de plannen. We voelen ons van het kastje naar de muur gestuurd en vinden dat de gemeente het voor ons en onze huizen moet opnemen.”

SP’er Van Rossum is blij dat een meerderheid van de politiek het uiteindelijk toch nodig vindt om de huurders bij te staan in de ontstane situatie. ,,Woonbron luistert niet naar de bewoners totdat de gemeente ingrijpt. Er is genoeg wat we daaraan kunnen doen. Het is een kwestie van willen. Van wie is onze stad nou eigenlijk?”

De toezegging van wethouder Schrederhof wordt door Van Rossum ervaren als een overwinning in een strijd die vermoedelijk nog wel even gaat duren. ,,De wethouder gaat met beide partijen in overleg. Dat is positief. Er komt dan eindelijk duidelijkheid over de staat van de woningen, hun toekomst en de huurprijzen.”

De gesprekken zullen naar verwachting binnen enkele weken beginnen. Over de uitkomst speculeren is zinloos, maar de bewoners zijn blij dat er een opening is. ,,Wij blijven vechten voor onze woningen en voor een eerlijke behandeling.”

 

Dit bericht is overgenomen van AD.nl