Wethouder Karin Schrederhof reageert op vragen!

Door Karin Schrederhof op 8 juli 2020

Het was in mei niet mogelijk om de stad in te gaan en mensen te spreken over het belangrijke onderwerp Wonen. Daarom ging onze wethouder Wonen, WMO en Sport, Karin Schrederhof, virtueel met u in gesprek. Na een videoboodschap op Facebook kon een ieder via facebook, email of de website een vraag stellen aan Karin over de drukte op de woonmarkt, de woonagenda en/of het plan van aanpak door de gemeente Delft.  Hier een selectie van de vragen en antwoorden:

Vraag: Hallo Karin, Je weet van mij dat ik erg veel belang hecht aan de spreiding van sociale huurwoningen in de stad, zodat er niet één wijk is met overwegend sociale- en middenhuur of één wijk met vooral koop- en hoge huur. Ik maak me zorgen over het afnemend percentage sociale huurwoningen in de binnenstad, in mijn wijk (Binnenstad-Noord) is dat percentage nog maar iets van 16%, ver beneden het streefgetal van ongeveer 30%.

Antwoord: Beste x, ik denk dat het percentage sociale huurwoningen in de Binnenstad altijd al lager is geweest. Het is nooit zo geweest dat het percentage sociale huurwoningen evenredig over wijken verdeeld was. Dat is historisch zo gegroeid. Voor Delft ligt het als totaal rondom de 40%. Die historisch opbouw is nooit echt helemaal aan te passen. Het streven is wel meer differentiatie per wijk.

Reactie: Helemaal optimaal zal nooit lukken, maar die differentiatie per wijk (niet alleen per inkomen, maar ook leeftijdsopbouw e.d.) vind ik erg belangrijk

Vraag: Jonge werkenden hebben zo weinig kans op de woningmarkt. Wat kan de Raad of jij als wethouder nog voor ze doen?

Antwoord: Jonge werkenden willen kopen of huren. Kopen is nu lastig. De voorwaarden voor een hypotheek zijn streng en je hebt wel vaak eigen geld nodig. Voor nieuwbouw is er de startersleningen . De bestaande bouw willen wij zoveel mogelijk beschermen voor startende kopers. Daarvoor ligt een voorstel om verkamering voorlopig niet meer mogelijk te maken en meer te sturen op splitsen van woningen. Dit om te voorkomen dat goedkopere koopwoningen in kamers of studio’s voor de huur omgezet worden. Verder zit in de nieuwbouw ook Middenhuur. Voor de nieuwe plannen sturen wij op tussen de 750 en 950 euro. Aan iedereen die 18 wordt adviseer ik schrijf in bij Woonnet Haaglanden. Misschien past jouw salaris meer bij de sociale huursector.

Karin Schrederhof

Karin Schrederhof

Karin is in 1957 geboren in Rotterdam, waar zij lang heeft gewoond. Den Haag was een half jaar haar woonstad, maar sinds 1990 woont zij in Delft. Zij heeft een partner, en twee kinderen die niet meer thuis wonen. Karin heeft HTS bouwkunde gedaan en daarna de academie van bouwkunst in Rotterdam. De laatste opleiding

Meer over Karin Schrederhof