Nog meer redenen om op de PvdA te stemmen:

*Flink bijbouwen. 1/3 van de woningen bestemd voor mensen met een modaal inkomen en lager. Ook duurdere woningen
*Wachttijd voor sociale huurwoningen omlaag
*Dat alle inwoners van Delft profiteren van de economische groei
*Investeren in de stad en vooral in de mensen die de stad maken
*Passende woningen met zorg en voorzieningen in de buurt voor ouderen
*Investeren in schone en opgeruimde wijken
*Meer groen en voorzieningen in de wijken
*Meer ruimte voor fietsers. 2 nieuwe bruggen over de Schie
*Investeren in duurzame energie en energie neutraal maken van woningen
*Meer banen op alle opleidingsniveau’s
*Delftse ondernemers steunen en nieuwe bedrijven naar Delft halen
*Voor mensen met een uitkering, sociale banen in het leven roepen op scholen, buurthuizen en speeltuinen
*Dat meer mensen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau, in aanmerking komen voor de regelingen en tegemoetkomingen voor minima
*Een voorschool voor kinderen met een onderwijsachterstand
*Meer stages en werkervaring plaatsen voor leerlingen van het (V)MBO
*Uitbreiding van de begeleiding van statushouders naar een jaar
*Investeren in sportvoorzieningen, toegankelijk maken voor minder validen
Bekijk ook onze video op Facebook!