Zekerheid op eigen inkomen

We vinden het onaanvaardbaar dat mensen in Delft, volwassenen en kinderen, in armoede moeten leven. De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen een eerlijke kans krijgt op een goed bestaan.

Wij:

  • Willen dat er niet verder bezuinigd wordt op regelingen voor mensen met een laag inkomen;
  • Zorgen dat gemeentelijke minimaregelingen beschikbaar zijn met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm;
  • Willen meer mensen helpen bij het vinden van een baan via een meldpunt werkzoekenden;
  • Willen door schulden vroeg te signaleren voorkomen dat mensen in een neerwaartse spiraal terecht komen.

Waar ben je naar op zoek?