GR18 Speerpunten

Speerpunten van het verkiezingsprogramma PVDA DELFT

rondom de 4 themas Wonen, Werken, Leven, en Leren

WONEN

 • De wachttijd omlaag voor sociale huurhuizen (nu 40 maanden)
 • 1/3 van alle woningen voor mensen tot modaal inkomen (€ 37.000, -)
 • Maximum aantal studentenwoningen, balans studenten en andere bewoners
 • De fietsroute naar de TU zorgt voor veel onveilige situaties. Daarom 2 nieuwe bruggen: de Gelatinebrug (fietsbrug over de Schie) en de Faradaybrug (auto’s en fietsen)
 • Betere openbare ruimte. Vaker maaien en onderhoud, goede stoepen en straten

WERKEN

 • Delft Congresstad. Meer congressen betekent meer banen voor Delftenaren
 • Meer geld voor sociale banen, incl. begeleiding (conciërges, stewards, zorg)
 • Regelingen: van 110% naar 130% minimuminkomen
 • Schuldhulpverlening moet weer door gemeente Delft zelf gedaan worden

LEVEN

 • Ondersteuning van mantelzorgers en andere hulpverleners
 • Zorghotel in Delft: patiënt kan herstellen, mantelzorger op adem komen
 • Meer gymles op school, meer sport op de BSO en een nieuw zwembad
 • Het Prinsenhof is het enige museum. Behouden voor Delft, maar niet voor de hoofdprijs
 • Amsterdamse AirBNB-taferelen voorkomen door een maximum aantal verhuurdagen in te voeren

LEREN

 • Goed onderwijs, voor íeder kind
 • Door VVE vanaf 2 jaar mogelijk te maken als dat nodig is
 • Meer brede scholen / community schools, beginnen in de wijken waar nodig
 • Samenwerking tussen scholen en bedrijven
 • Spijbelen leidt tot uitval en tot minder kansen later. Daarom lik-op-stuk aanpak
 • Iedereen moet de taal beheersen. Nederlands spreken betekent dat je mee kan doen