Uit Delft op Zondag: 500.000 euro voor groene inpassing Gelatinebrug

27 november 2022

DELFT – Met een cheque ter waarde van 500.000 euro maakt de provincie een groene, landschappelijke inpassing mogelijk van de nieuwe Gelatinebrug in Delft. Gedeputeerde Anne Koning reikte de cheque uit aan wethouders Maaike Zwart en Martina Huijsmans tijdens een werkbezoek aan het gebied Schieoevers. 

De Gelatinebrug biedt fietsers een extra verbinding van oost naar west over de Schie. Door de brug zijn de TU Delft en station Delft Campus straks beter bereikbaar. Ook zorgt de brug voor meer spreiding van het aantal fietsers. Dit is nodig omdat de huidige fietspaden naar de TU Delft te druk zijn.

Bestemmingsplan Schieoevers
Onlangs is het bestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) vastgesteld. Deze binnenstedelijke gebiedsontwikkeling biedt ruimte voor 1.250 nieuwe arbeidsplaatsen en maximaal 3.900 woningen. Gedeputeerde Anne Koning is blij met de bereikte mijlpaal: “Schieoevers Noord is een belangrijke stap in het versnellingsproject waarin de gemeente en Provincie Zuid-Holland al jaren samen optrekken en werken aan meer woningen en banen. De nieuwe Gelatinebrug is extra belangrijk vanwege alle ontwikkelingen in het gebied.”

Toekomstbeeld Schiezone
De ontwikkeling van Schieoevers maakt onderdeel uit van de Schiezone en het landschapspark Zuidvleugel. De Schie en het gebied erom heen vormt een levensader tussen Delft en Rotterdam en Schiedam: er wordt druk gevaren, gefietst en gewandeld. Het ligt in een deel van Nederland dat nu al redelijk vol is en in de toekomst alleen maar drukker wordt. Daarom heeft een aantal organisaties in en rond dit gebied op initiatief van de provincie Zuid-Holland zich gebogen over de vraag hoe deze zone ook in 2030 en daarna aantrekkelijk blijft. Met als resultaat een toekomstbeeld waarin een extra oeververbinding voor de fiets als één van de wensen wordt genoemd.

Korte termijn
Voor de korte termijn worden er naast de Gelatinebrug twee concrete projecten uitgevoerd in de Schiezone. De plannen hiervoor zijn klaar en het overgrote deel van de kosten wordt reeds gedragen door één of meer betrokken partijen. Het betreft een fietsbrug en ecoduct over de A13 en een recreatieve stad-land verbinding Tanthofdreef Delft gecombineerd met het Abtswoudse Bos. De totale bijdrage van de provincie voor deze projecten bedraagt 3 miljoen euro.

Bron: Delft op Zondag, 21 november 2022