David Michels: ‘Het wordt een mooi jaar’

Door David Richard Michels op 7 januari 2022

David Michels, nummer 9 op de PvdA-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen denkt dat 2022 een mooi jaar wordt voor alle mensen in Delft en rest van Nederland. Hieronder legt hij uit hoe hij daarbij komt. 

David Michels

Ik zou willen beginnen met zeggen dat we aan de vooravond kunnen staan van een heel mooi jaar voor onze partij. Hoe cru het ook mag klinken, corona en algemene onvrede met het vorig (en huidig?) kabinet hebben een klimaat gecreëerd waar de sociaaldemocratie in kan gedijen.

 

 

Zoekend naar een werkelijk ‘nieuw elan’

De ‘Nederlander’, is erg ontevreden. Zij zoekt naar “nieuw elan” terwijl het op dit moment eigenlijk ontbreekt aan “elan” bij de regering. Zij zoekt naar stabiliteit en zekerheid. Naar een toekomst waarin zij gezond is, een woning heeft en een baan voor werk. Waar zij niets tekortkomt en ziet dat het goed is. Zij zoekt naar leiderschap, niet alleen ten tijde van crises maar ook om dat juist te vermijden. Zij zoekt ook naar de ruimte om zelf initiatieven op te zetten en niet tegengewerkt te worden door de overheid of markt, zeker wanneer de overheid steeds meer van de Nederlander vraagt.

Dit zijn allemaal zaken die wij kunnen bieden, zowel lokaal als nationaal. Het is aan ons om de
Nederlander te overtuigen dat wij zijn wat ze zoeken. Dat wij en onze sociaaldemocratische leer voor hen de uitweg zijn naar de onzekerheid van de status-quo. Dat wij er staan voor stabiliteit en
veiligheid, door te zorgen dat er werk, woning en zorg is voor iedereen. Dat bij ons niemand tekort
hoeft te komen. Niet omdat we geld zouden willen afpakken van iedereen om dan nodeloos te
spenderen aan dure projecten, nee, maar omdat wij de belastingen eerlijker zullen structureren,
zodat we mensen die tekortkomen kunnen bij staan zodat ze echt de eerlijke kansen krijgen die het huidige systeem hen voor houdt.

Leiderschap door verantwoordelijkheid nemen

Leiderschap kunnen wij ook tonen door te laten zien dat wij altijd verantwoordelijkheid en het
voortouw nemen, of we nou meeregeren of niet. Een verlies betekent niet dat we aan de zijlijn
moeten staan, een verlies betekent dat we nog harder ons best moeten doen er voor de burger te
zijn. Voor een winst geldt hetzelfde, ook dan kunnen we niet rusten en moeten wij laten zien dat we het vertrouwen van de kiezer verdienen en daarmee de volgende keer die van andere stemmers
winnen.

Bouwen als oplossing voor het woningtekort

Lokaal kunnen we ons richten op de woningmarkt. Hoewel ik vind dat we het markt-element eruit
moeten halen, woningen zijn immers bedoeld om in te wonen, kunnen wij al heel veel doen om de
markt eerlijker te maken voor de starters, armen en andere woningbehoevenden.
Door ervoor te zorgen dat de burger zich gehoord voelt, door middel van contactmomenten zowel
online als offline waarbij zij hun verhaal kunnen doen, kunnen we de burger vertrouwen geven. Door ons een gezicht te geven en benaderbaar te worden kunnen we de burger veel beter bijstaan en krijgen we veel sneller door wat er werkelijk bij ze speelt. En wie weet, misschien willen ze onze partij wel versterken!

Geef vertrouwen

Een andere manier om vertrouwen van de burger te krijgen is om zelf de burger te gaan vertrouwen. Wanneer de burger met een mooi initiatief komt die haar buurt of de hele maatschappij sterkt zou de overheid dat moeten steunen en de ruimte moeten geven. Minder regels die de burger hierin tegenhouden zouden daarbij kunnen helpen.

Verder waren de laatste twee jaar niets minder dan rampjaren voor het land. Individueel zullen we het ongetwijfeld soms beter hebben gehad, maar als samenleving hebben we heel zwaar geleden. Het vertrouwen in de regering is, in ieder geval in mijn leven, nog nooit zo laag geweest. De tweedeling in de maatschappij is nu niet alleen te zien in welvaart, maar ook op straat aan de gezichten en waarschijnlijk afgelopen kerst aan tafel.

Een mooi jaar voor alle mensen

Laat ons dan ons best doen voor dit jaar, om 2022, het jaar van verzoening te maken. Een mooi jaar voor alle mensen. Waarbij wij de ongehoorde, onbegrepen en weggelopen burgers van onze samenleving weer aan de tafel brengen om te praten. Te lang hebben zij zich gehoord gevoeld in partijen en bewegingen die onze samenleving ondermijnen. Zij het in de Kamer of in verschillende raden door het land. Deze bewegingen willen niet bijdragen, alleen maar de tweedeling vergroten voor eigen gewin. Aan ons om de burger ook daarvan te overtuigen en ze een ander pad te bieden. Een pad met hoop in plaats van haat.

Samen problemen oplossen

Dat de woningnood of druk op de zorg niet de schuld is van de nieuwe, of zelfs generaties oude,
mensen van onze maatschappij. Maar dat het beleid is geweest dat ons voor het grootste deel hier
heeft gebracht. Dat wij allemaal deel zijn van de oplossingen voor de problemen, alle zeventien-en-een-half-miljoen van ons. Ongeacht onze lichamelijke gezondheid, afkomst, geaardheid of geloof, alleen samen kunnen we van Nederland een nog beter land maken, een echt “gaaf land” voor iedereen.

Lijsttrekker Karin Schrederhof in gesprek met een Delftenaar

Want de oplossingen van de problemen zijn een veelvoud. Door te luisteren naar iedereen kunnen
we veel beter tot oplossingen komen dan louter door te dicteren van bovenaf. Door het
marktdenken weg te laten vanuit de rol als overheid en er te zijn voor de burger zullen we een veel
beter resultaat kunnen boeken in de probleemaanpak. Denk bijvoorbeeld aan de vele regels waaraan lokale hulpverlening aan moet voldoen waardoor zij grote dagdelen bezig moeten zijn met administratie in plaats van hulpverlening. Alleen maar omdat iemand ergens dacht dat het efficiënter en dus goedkoper zou zijn. Zulke problemen moeten wij aanpakken.

Als we dit allemaal doen en weer echte sociaaldemocratie beoefenen, kunnen we van onze partij,
lokaal en nationaal, weer de grote partij maken van de tijden van Drees en Den Uyl. Waar de Staat er weer is voor de burger en niet alleen voor de economie. Waar we allemaal echt participeren en niet alleen de druk op familie van hulpbehoevenden leggen omdat dat kosten zou besparen,
bijvoorbeeld.

Nee, wij staan echt voor een Nederland waarin we vrij zijn maar er niet alleen voor staan. In 2022 gaan wij, de PvdA, dat laten zien. Het wordt een mooi jaar.

– David Michels

David Richard Michels

David Richard Michels

David Richard Michels is kandidaat gemeenteraadslid, voor de komende verkiezingen staat hij op plek 9. Hij hoopt je te kunnen overtuigen op de PvdA te stemmen tijdens de verkiezingen van 2022. Foto: Patrick Nagtegaal Fotografie

Meer over David Richard Michels