Eerlijke Kansen voor Kinderen
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Eerlijke Kansen voor Kinderen

Delft is een stad waar iedereen kan en mag meedoen. Kinderen gaan met veel plezier naar school en leren er iedere dag iets nieuws. Dit begint al op de kinderdagverblijven waar alle kinderen zich goed kunnen voorbereiden op de basisschool. Onze basisscholen zijn ontmoetingsplekken in sterke en gemengde wijken, waar ook de ouders elkaar tegenkomen.
Delftse kinderen krijgen les in duurzame en goed geventileerde scholen en kunnen spelen op groene speelpleinen. In de stad geven we extra aandacht aan de overgang van de basis- naar de middelbare school voor kwetsbare kinderen. Alle Delftse kinderen verdienen een passende plek op de middelbare school, ongeacht waar hun wieg heeft gestaan of wie hun ouders zijn.

De PvdA zet in op goed onderwijs en scholen waar ieder kind een eerlijke start krijgt van een gelukkig leven. De gemeente speelt hierin een actieve rol. Samen met de schoolbesturen, leerlingen, ouders en andere betrokken partners slaan we de handen ineen.

Dit gaan we doen:

  • Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten we zo vroeg mogelijk herkennen.We investeren extra in voor- en vroegschoolse educatie (vve) in kinderdagverblijven en kleuters in groep 1 en 2. Zo voorkomen we dat peuters en kleuters uit kwetsbare gezinnen met een achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen. Alle kinderen vanaf 2 jaar krijgen de mogelijkheid om tenminste 16 uur per week deel te nemen aan een vorm van vve. Ouders met een laag inkomen hebben gratis toegang.
  • Alle kinderen vanaf 2 jaar krijgen de mogelijkheid om tenminste 16 uur per week deel te nemen aan een vorm van voor- en vroegschoolse educatie (vve)
  • Ons ideaal is een brede school voor ieder kind. De school, kinderopvang, voldoende buitenschoolse activiteiten en brede talentontwikkeling vormen samen een brede school.In Delft zijn daar al mooie voorbeelden van, zoals community school De Horizon en integraal kindcentrum De Egelantier. De PvdA gaat werken aan meer brede scholen in Delft, te beginnen in de wijken waar dit het hardst nodig is. Deelname moet voor alle ouders betaalbaar zijn.
  • We zorgen dat jeugdzorg, jeugdhulpverlening en de scholen goed samenwerken en regelen dat de jeugdhulp waar mogelijk in de scholen aanwezig kan zijn.
  • Toegang tot huiswerkbegeleiding en/of bijles mag niet afhankelijk zijn van de portemonnee van de ouders.De PvdA wil dat de gemeente financieel bijspringt als dat nodig is.
  • De PvdA gaat onderadvisering bij de overgang van basisschool naar middelbare school actief tegen door afspraken te maken met scholen.Hierbij trekken we samen op met leraren op scholen waar grote verschillen bestaan tussen de adviezen en de toetsresultaten.
  • Betrokken ouders zijn goud waard en we koesteren hen.We gaan scholen ondersteunen om alle ouders bij de school en de ontwikkeling van hun kind te betrekken. We sluiten aan bij initiatieven als School’s Cool, Taalmaatjes en Taalvisite, die extra ondersteuning bieden aan kinderen en hun ouders.

Deel dit