Gezonde Stad, Bewegen is Gezond
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Gezonde Stad, Bewegen is Gezond

Sport is belangrijk voor jong en oud. Door te bewegen blijf je fit en voorkom je gezondheidsproblemen die een belemmering kunnen vormen om mee te doen in de samenleving of om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Sport verbindt en brengt sociale contacten: door samen met anderen te sporten, maar ook door als vrijwilliger bij een sportvereniging actief te worden. Kinderen leren dankzijn sportactiviteiten om samen te werken, maar verwerven ook belangrijke fysieke vaardigheden zoals een goede coördinatie

De Gezondheidsverschillen in de stad zijn groot. Vooral in naoorlogse wijken is er relatief veel overgewicht en is de ervaren en feitelijke gezondheid een stuk lager dan in bijvoorbeeld het centrum of Tanthof. Veel kinderen halen de beweegnorm niet.

De PvdA is trots op het stevige Investeringsplan sport om de basis op orde te brengen

Dit gaan we doen:

  • Om iedereen in staat te stellen te sporten zijn voldoende en kwalitatief goede faciliteiten nodig. De kwaliteit van de Delftse sportvoorzieningen verbetert de gemeente aan de hand van het in 2019 vastgestelde Investeringsagenda sportaccommodaties en het Uitvoeringsplan sport. Daarmee stimuleren we binnen- en buitensport en kan de renovatie van verschillende sportcomplexen aangepakt worden. Ook komt er ruimte voor sportbeoefening in de openbare ruimte. De PvdA gaat niet bezuinigen op het budget voor de sportaccommodaties.
  • In iedere wijk willen wij goed onderhouden speelplekken, beweegtuinen en wandel-, hardloop of fietsroutes. Van initiatieven hiervoor van Delftenaren, zoals het Verloren Strandje of het hardlooprondje rond het Centrum, worden wij erg enthousiast.
  • Er zijn veel regelingen die het mogelijk maken voor kinderen om te kunnen sporten, ook als er in het gezin geen geld voor beschikbaar is. De aandacht voor deze regelingen moeten buurtcoaches, maar de sportverenigingen actief bekend maken.
  • Ook voor volwassenen en ouderen moet er een dergelijk sport- en cultuurfonds komen. Eventueel gekoppeld aan de Delftpas.
  • De PvdA wil dat het aantal uren gymonderwijs op de Delftse scholen groeit. Sport moet ook een vast onderdeel van het programma van de buitenschoolse opvang zijn. Buurtsportcoaches kunnen hierbij assisteren.
  • Veel Delftenaren kiezen voor zwemmen als sportbeoefening. Er komt een nieuw bad aan de Maria Duystlaan, maar het bad aan de Weteringlaan gaat sluiten. Daarmee is renovatie en het openhouden van het Kerkpolderbad bittere noodzaak geworden.

Deel dit