Veilige stad
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Veilige stad

De PvdA vindt dat elke inwoner het recht heeft om op te groeien en te leven in een prettige leefomgeving.

Een gevoel van veiligheid is daarbij belangrijk. Alleen als je je veilig voelt, kun je gaan en staan waar je wilt. Dat veiligheidsgevoel staat onder druk: overlast van mede-buurtbewoners, bezoekers en criminaliteit komt in sommige delen van de stad te vaak voor. Daarnaast is er in onze stad sprake van minder zichtbare onveiligheid: uitbuiting van groepen (zoals gedwongen sekswerkers), witwassen en drugsproblematiek.
Dit gaan we doen:

  • De gemeente moet meer doen om bewoners die overlast in en om hun woning ervaren te ondersteunen. We investeren in en promoten het meldpunt overlast van de gemeente. Buurtbemiddeling vinden we, waar mogelijk, een goede aanpak bij overlast. Wanneer het uit de hand loopt moet de gemeente op basis van de Wet aanpak woonoverlast en de in te stellen verhuurdersvergunning in samenspraak met de woningcorporaties handhaven.
  • De PvdA zet in op goed preventief beleid om overlast en criminaliteit te voorkomen. Buurtcoaches spelen daarin een belangrijke rol. Maar ook jongerenwerkers en andere mensen met een belangrijke sociale positie in de buurt of wijk. Zij kunnen problemen vroeg in de gaten krijgen en bijvoorbeeld bureau HALT inschakelen.
  • Door in gesprek te gaan met mensen kun je veel bereiken. Politie en BOA’s hebben hierin ook een belangrijke rol. Initiatieven als Coppie Koffie van de Delftse politie vinden wij een goed voorbeeld van laagdrempelig het gesprek aangaan. De PvdA wil dat de politie en BOA’s dit structureler inzetten.
  • Drugshandel op straat, in wijken en woningen is onacceptabel. We doen niet moeilijk over mensen met een paar wietplantjes op de vensterbank of in de tuin. Maar in ernstige gevallen moet de gemeente stevig ingrijpen, bijvoorbeeld door panden te sluiten.
  • De gemeente moet zich er hard voor maken dat iedereen veilig over straat kan gaan. Helaas komt het ook in Delft voor dat vrouwen en lhbtiq+-mensen worden lastiggevallen. Dat moet stoppen. We scharen ons achter het initiatief Safe Streets. We moedigen slachtoffers aan melding te maken van incidenten, bijvoorbeeld via het platform intimideermijniet.nl. Dit geldt ook voor nare praktijken in en om de woning.
  • Huiselijk geweld is onacceptabel. Wij zijn voor snel handelen tegen dit geweld en willen dat de burgemeester, indien nodig, een huisverbod aan de geweldpleger oplegt. Het is belangrijk slachtoffers direct in contact te brengen met hulpverlening.
  • Sekswerkers zijn vrijwel onzichtbaar in Delft. Zij hebben recht op bescherming tegen geweld, dwang, mensenhandel, uitbuiting en discriminatie. De uitvoering van goed beleid volgt de gemeente samen met de sekswerkers.
  • Als er sprake is van een voortdurende onveilige situatie op straat kan het noodzakelijk zijn om cameratoezicht in te zetten. Uiteraard gebeurt dit pas na een zorgvuldige afweging en ander preventief beleid.

Deel dit