Commissielid

Kelly Schut

Kelly Schut

Over Kelly Schut

Kelly Schut is commissielid

Foto: Patrick Nagtegaal Fotografie

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik werk als projectmanager bij de organisatie KNCV Tuberculosefonds. De wereld is in de ban van de coronapandemie, maar veel mensen weten niet dat tuberculose na corona nog steeds de meest dodelijke infectieziekte ter wereld is. Jaarlijks overlijden 1,5 miljoen mensen aan deze ziekte. Dit is onnodig want met de juiste behandeling is tuberculose te genezen. KNCV Tuberculosefonds zet zich wereldwijd in voor de strijd tegen deze ziekte en ik ben erg trots dat ik hieraan kan bijdragen. Als projectmanager ben ik verantwoordelijk voor projecten die zich richten op nieuwe, innovatieve technologieën voor patiënten in Afrika, Azië en Oost-Europa. Ik moet ervoor zorgen dat onze projecten op tijd en binnen het vastgestelde budget worden uitgevoerd. Sinds 2019 zit ik ook in de ondernemingsraad van KNCV. Ik vind dat ontzettend leuk om te doen. Het is belangrijk dat werknemers actief meedenken over onderwerpen die van invloed zijn op hun dagelijkse werk en zo direct bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

Hiervoor was ik projectmanager in noodhulp en ontwikkelingssamenwerking in India (2010), Indonesië (2011-2013), Filipijnen (2014-2015). Ik heb een MSc in bestuurskunde en een MA in economische geschiedenis.

Kies drie punten uit het verkiezingsprogramma, waar maak jij je hard voor gaat maken

Experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie 

Delft staat voor een aantal grote opgaven op het gebied van wonen, werken en (samen)leven. We kunnen dit alleen oplossen door samen op te trekken en oprechte interesse te hebben in elkaar. Ik maak me zorgen over dat een grote groep in Delft de aansluiting mist bij de stad. De coronapandemie heeft dit alleen nog maar moeilijker gemaakt doordat bijeenkomsten en persoonlijke ontmoetingen zijn weggevallen. Dit vraagt om een gemeente die luistert naar de zorgen en wensen van inwoners en ondernemers. En vooral een gemeente die nieuwsgierig is naar de kennis en ervaring van alle Delftenaren. Hier is – wat mij betreft – meer voor nodig dan af en toe inspreken bij een vergadering of een enquête invullen. De PvdA stelt voor te gaan experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie, zoals een via loting samengestelde burgerraad en een kinderraad. Ik wil me hier graag hard voor maken en kan mijn ervaring met bestuurskundige vernieuwing hier goed voor inzetten.

Een stad zonder armoede

De PvdA vindt het onaanvaardbaar dat mensen in Delft, volwassenen en kinderen, in armoede moeten leven. Voor veel mensen in Delft is de afstand tot de arbeidsmarkt nog steeds te groot. De gemeente moet hun met vertrouwen tegemoet treden. Maatwerk is nodig om meer mensen te kunnen helpen.  In het verkiezingsprogramma roept de PvdA de gemeente op te onderzoeken of er op creatieve wijze mogelijkheden zijn om de knellende voorwaarden in de bijstand te verlichten. Ik sluit me hier graag bij aan. 

We blijven investeren in de stad

De PvdA heeft grote ambities voor de stad. Tegelijkertijd verkeert de stad nog steeds in een lastige financiële positie. Er komt te weinig geld van het rijk naar de gemeente. Dit zal directe gevolgen hebben op de begroting en het programma van een volgend college. Voor de PvdA is het van belang dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en we niet bezuinigen op het sociaal domein. 

Waarom is Delft de stad waar je graag woont?

Ik ben in Delft geboren en opgegroeid in de wijk Voorhof. Ik ben daar blijven wonen tot ik in Leiden ging studeren. Ik heb ontzettend fijne herinneringen aan mijn jeugd in Delft. Ik zat op de Anne De Vriesschool (nu de Horizon) waar ook toen al kinderen uit verschillende geloofsovertuigingen en culturele achtergronden naar toe gingen. Ik heb daar ontzettend veel van geleerd. Het was een echte buurtschool met enorm betrokken leerkrachten. Ik leerde gitaarspelen op de VAK, had een schooltuintje, zat op de scouting bij het Kruithuis en ging vroeger met mijn ouders naar de Vierhovenkerk in Delft. Kortom, Delft is de stad waar ik allerlei mensen heb leren kennen met andere opvattingen en ervaringen. Dit heeft mij ontzettend veel gebracht. Na mijn studie in Leiden heb ik lange tijd voor mijn werk in allerlei andere landen gewoond. Pas sinds een jaar woon ik weer in Delft. Het voelt echt als thuiskomen en ik kijk er enorm naar uit om mijn bijdrage te leveren aan deze prachtige stad. 

Waarom heb je ooit voor de Partij van de Arbeid gekozen?

De PvdA trekt mij aan vanwege de ambitie een brede volkspartij te zijn. Een partij waar iedereen een plek heeft. Waar we elkaar proberen te begrijpen hoe verschillend we wellicht ook zijn. Daarnaast spreekt de sociaaldemocratie mij enorm aan. PvdA’ers zijn waardengedreven. We vinden dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijk bestaan en dezelfde kansen moet hebben op goed werk, een fijn huis en toegang tot onderwijs en zorg. Dit willen we zowel nu als voor komende generaties veiligstellen. Dat betekent dat we strijden tegen armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.  

Wat zou je verbeteren aan je eigen buurt?

Er mag wel wat meer groen in mijn buurt. Ik woon dicht bij het Wilhelmina park, wat natuurlijk erg fijn is, maar verder zie je vooral veel tegels. Dat is wat mij betreft zonde. Groen helpt hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Hoe zou je jezelf beschrijven als (toekomstig) raadslid?

Wat zou het een enorme eer zijn om als volksvertegenwoordiger de gemeenteraad in te mogen! Ik ben zelf enorm geïnteresseerd in democratische vernieuwing, dus ben vooral benieuwd hoe de gemeenteraad kan leren iets meer los te laten en naar manieren kan zoeken om Delftenaren te laten meepraten en beslissen. Daarnaast vind ik de controlerende rol van raadsleden heel belangrijk. Zeker in tijden waarin de gemeente het financieel niet breed heeft en er ook veel over de gemeentelijke grenzen wordt samengewerkt. Raadsleden moeten scherp zijn en de uitvoering goed controleren. Die houding past mij goed. In mijn huidige werk vraag ik mij ook dagelijks af: is het geld goed besteed en hebben we de doelen bereikt?

Wie bewonder je in de politiek?

Op het moment ben ik fan van Attje Kuiken. Wat een fantastisch kamerlid. Ze is een echte doorzetter en heeft grote indruk op mij gemaakt als woordvoerder Zorg.