Oud-voorzitter

Nelly de Ridder

Nelly de Ridder

Over Nelly de Ridder

[email protected]

Sinds 2013 ben ik politiek actief binnen de PvdA. Politiek is volgens mij “van” en “voor iedereen” en moet als het even kan ook nog leuk zijn. Het gaat over onze samenleving die vraagt om inzet, succesvolle samenwerking en het maken van verantwoorde keuzes.

Ik denk wel eens dat het allemaal beter kan, maar ik wil me niet aansluiten bij het al te gemakkelijk mopperen op die politici in Den Haag of in onze gemeentehuizen. Onze bestuurders steken hun nek uit en verdienen respect. Juist in deze tijd van snelle verandering hebben we onze politici hard nodig.

Maar wat is vandaag de dag een goede politicus? Voor mij begint alles bij de waarden van waaruit iemand betrokken is bij de samenleving en daar ook hard voor wil werken. Daarom ben ik in 2013 lid geworden van de PvdA. Hier heb ik mensen leren kennen die verantwoordelijkheid willen nemen en handelen vanuit vergelijkbare sociaal democratische waarden zoals ik belangrijk vind: solidariteit, zeggenschap en eerlijk gedeelde arbeid/inkomen.

Na het volgen van de Rosa leergang werd ik bestuurslid en voor een klein jaar mocht ik commissielid zijn bij het Waterschap Delfland. Ik bezocht landelijke congressen en bijeenkomsten van het gewest en ontmoette mensen die al van jongs af aan lid zijn van de partij, maar ook mensen die nog op zoek zijn naar een omgeving waar ze zich thuis voelen en ideeën kunnen uitwisselen en/of politiek actief kunnen zijn.

Een dergelijke omgeving willen we als afdelingsbestuur bieden. De gemeentelijke politiek staat voorop, maar we voeren ook permanente campagnes voor het waterschap, de provincie en de landelijke verkiezingen.

Afgelopen jaar hebben we ons de vraag gesteld: wat zijn de vraagstukken waarbij we als PvdA het verschil kunnen en willen maken?

En hoe kunnen we hier acties aan verbinden zodat ook zichtbaar is waar we voor staan.

 

Nelly is in 1956 in Noordwijk geboren. In 1975 kwam zij naar Delft om stedenbouwkunde te studeren en sindsdien woont zij in Delft. Haar  dochters zijn inmiddels uitgevlogen, maar zelf is zij Delft aan het herontdekken. Met veel plezier werkte zij lange tijd voor verschillende overheden, terwijl zij nu actief is als vrijwilliger en z.z.p.er.

Waar ben je naar op zoek?