Voorzitter Delft/Midden Delfland

Nelly de Ridder

Nelly de Ridder

Over Nelly de Ridder

pvdadelft-bestuur@gmx.com

Juist nu vindt Nelly binnen de PvdA inspiratie om te dromen, denken en werken aan de toekomst van Delft, Nederland, maar ook van de eigen partij. Zij beschouwt haar bijdrage als bescheiden, maar het gaat haar om de spirit. Durven geloven in een toekomst gebaseerd op kern-waarden, alle feiten (en nuances) onder ogen willen zien en iedereen mee laten doen. Dit maakt dat Nelly zich thuis voelt binnen de PvdA, waarvan zij sinds 2014 lid is. Sinds 6 juni 2018 is zij ook voorzitter van de afdeling geworden.

Samen met anderen onderneemt zijactiviteiten voor de leden zoals de politieke cafés. Daarnaast vindt zij het belangrijk dat we de partij een gezicht naar buiten geven, bijvoorbeeld met de cursus “politiek actief op lokaal niveau”. Politiek bedrijven doe je wat haar betreft niet alleen aan de bestuurstafel maar ook op tal van andere plekken.

Als steunfractielid van het Hoogheemraadschap Delfland richt zij haar aandacht op de aanpak van de grote projecten, waarbij de samenwerking tussen betrokken overheden veel beter kan.

Nelly is in 1956 in Noordwijk geboren. In 1975 kwam zij naar Delft om stedenbouwkunde te studeren en sindsdien woont zij in Delft. Haar  dochters zijn inmiddels uitgevlogen, maar zelf is zij Delft aan het herontdekken. Met veel plezier werkte zij lange tijd voor verschillende overheden, terwijl zij nu actief is als vrijwilliger en z.z.p.er.