Wethouder

Raimond de Prez

wonen, stedelijke vernieuwing en zorg

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit zes personen: de burgemeester en vijf wethouders. Iedere wethouder en de burgemeester heeft een eigen portefeuille met daarin een aantal onderwerpen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De PvdA heeft één wethouder: Raimond de Prez.

Loopbaan

Raimond Michel (Raimond) de Prez is geboren op 27 december 1968. Na het behalen van het diploma Atheneum A aan het Sint Stanislascollege in Delft studeerde hij geschiedenis aan de Universiteit Leiden. In 1995 behaalde hij zijn doctoraal sociaal-economische geschiedenis met als interfacultaire topvakstudie Integratie en vreemdelingenvraagstukken.

In 1995 was hij beleidsmedewerker internationale solidariteit bij de Bestuursdienst van de gemeente Den Haag. Van 1995 tot 2000 was hij beleidsmedewerker (met name vreemdelingenrecht) bij de stichting Lize, Landelijk Overleg Minderheden.

Vervolgens was Raimond de Prez stafmedewerker afdeling Zorg en Welzijn bij AbvaKabo FNV (2000), beslisser bij de unit Toezicht en Terugkeer, Regio Zuid-West IND van het Ministerie van Justitie (2001), stafmedewerker van de plaatsvervangend Secretaris-Generaal BSG van Justitie (2002), projectsecretaris bij de departementale projectenpool bij Justitie (2002-2004) en projectleider bij dezelfde projectenpool (2005-2008).

Vanaf 2008 werkte hij bij de gemeente Rotterdam als hoofd van de Verenigde Rotterdamse Deelgemeenten. Raimond de Prez was van 1998 tot 2010 gemeenteraadslid in Delft voor de Partij van de Arbeid. Op 22 april 2010 is hij benoemd tot wethouder Zorg en Wijken.

Raimond de Prez is op 15 mei 2014 benoemd als wethouder voor de periode 2014 – 2018.