Oud-Penningmeester

Rob Hundman

Rob Hundman

Over Rob Hundman

[email protected]

Als organisatieveranderaar en filosoof is Rob veel betrokken geweest bij gemeenten op het terrein van integratie, het inrichten van het veiligheidshuis, de decentralisaties van de zorg en het verkleinen van de zogenoemde kloof tussen burgers en bestuur. In zijn woonplaats sinds 20 jaar heeft hij dit nog niet gedaan en hij wil met plezier een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Delft. Lid van de PvdA sinds 1983, vroeger actief geweest in Den Haag, o.a. als wethoudersassistent.

Waar ben je naar op zoek?