Fractievoorzitter

Willy Tiekstra

Sociaal Domein

Willy Tiekstra is fractievoorzitter  voor de PvdA binnen de Gemeenteraad in Delft.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik woon al twintig jaar in Delft. Ik ben vanuit Utrecht naar Delft verhuisd voor de liefde, mijn huidige partner woonde in Delft. Ik ben dus letterlijk mijn hart achterna gereisd. Intussen ben volledig verknocht geraakt aan Delft. Ik woon in de binnenstad met mijn vrouw en onze twee katten. Ik heb geschiedenis gestudeerd en heb lang als beleidsadviseur gewerkt in het wetenschappelijk onderwijs. Daarna ben ik overgestapt naar de zorg en was ik onder andere directeur van een emancipatiebureau en een vrouwenopvang. Momenteel ben ik werkzaam als Directeur-Bestuurder Stichting Welzijn Oud en Jong (Woej) en ben ik tevens voorzitter van de cliëntenraad Reinier de Graaf Gasthuis.

Waarom ben je lid geworden van de PvdA en wat betekent de PvdA voor jou?


Ik ben in de jaren ’80 lid geworden van de Rooie Vrouwen in de PvdA en daarmee dus ook van de PvdA zelf. Ik vond (en vind het nog steeds) heel belangrijk dat vrouwen economisch zelfstandig zijn en daarnaast een sterke positie hebben in de politiek. Nu ben ik even fulltime politicus en wil ik de PvdA zo groot mogelijk maken in Delft. Een sociaal Delft voor iedere Delftenaar, daar ga ik voor.

Mijn achtergrond heeft ook meegespeeld bij mijn keuze voor de PvdA. Mijn vader heeft alleen de lagere school afgemaakt en is opgegroeid in wat nu een achterstandswijk heet. Mede hierdoor heb ik geleerd hoe belangrijk onderwijs is. De kansen die iemand krijgt dankzij scholing maken echt het verschil. Ik ben de eerste in mijn familie die is gaan studeren en daar ben ik trots op. Ik weet dat de generatie voor mij het echt aanzienlijk slechter heeft gehad. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld de Hongerwinter meegemaakt. In mijn tijd werd de studiebeurs ingesteld, waardoor ik de kansen kreeg die mijn ouders niet kregen. Dit vormt voor mij de motivatie om ervoor te zorgen dat ook nu iedereen in Nederland dezelfde kansen krijgt.
Ik geloof niet in marktwerking in sectoren die echt een publieke taak zijn, zoals de zorg, openbaar vervoer of onderwijs. Niet iedereen heeft nu eenmaal dezelfde kansen. Denk bijvoorbeeld aan een vrouw die huiselijk geweld ervaart, iemand met een taalachterstand of iemand met een lichamelijke beperking. Als we alles zouden overlaten aan de markt zorgen we er alleen maar voor dat de sterksten in de samenleving nog sterker worden en de zwakkere nog zwakker.

 

Wat moeten we echt aanpakken in Delft en in de wereld?

Ik maak mij zorgen over het gemak waarmee zaken die voor ons altijd vanzelfsprekend zijn geweest onderuit gehaald worden en de polarisatie tussen mensen wordt versterkt. Kijk bijvoorbeeld naar het Amerika van Trump, maar ook dichter bij huis, naar Polen. Daar worden democratische verworvenheden als de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht onderuitgehaald en de vrijheid van de pers ingeperkt. Maar ik maak mij ook zorgen over het gebruik van sociale media. Iedereen kan nieuws produceren en ja, daar zit dan ook vaak nieuws bij dat eigenlijk niet klopt. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat het kritisch vermogen op scholen veel aandacht krijgt. Als je informatie nodig hebt, moet je niet zomaar genoegen nemen met de eerste vijf hits op google. Je moet ook echt leren onderzoeken of de bronnen kloppen, leren om meerdere bronnen te verzamelen en feiten met elkaar te verbinden om zo tot goede informatie en conclusies te komen.

 

Noem 3 punten uit het verkiezingsprogramma waar jij je hard voor gaat maken?
1. Bestrijding armoede 
Veel mensen en kinderen leven nog onder de armoedegrens. Het percentage ligt in Delft zelfs boven het landelijk gemiddelde. Mijn wens is dat in Delft niemand meer onder de armoedegrens leeft.
2. Onderwijs
Ik wil mij inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs. Kinderen met een achterstand moeten vanaf hun tweede jaar gebruik kunnen maken van voorschoolse educatie, ouders moeten worden gestimuleerd om hun kind te ondersteunen, er moeten voldoende stages komen voor alle leerlingen, met name uit het (v)mbo en leerlingen moeten worden ondersteund bij de overgang van vmbo naar mbo om zo een startkwalificatie te kunnen halen.
3. Actieve rol bij creatie van werk.
Maatschappelijke banen zijn belangrijk en die moeten (weer) terug komen. Denk aan de ondersteuning van verenigingen, aan de zorg en aan conciërges in het onderwijs. Dit zijn allemaal voorbeelden van belangrijk werk, waar mensen ook volwaardig loon voor moeten ontvangen. Het gaat nu beter met Delft en ik wil dat iedereen dit ook echt gaat merken.

Wat is je favoriete plek in Delft?
De Markt in op een rustige avond, wanneer de toeristen zijn verdwenen en Delft weer van “ons” is. Als het nog licht is en het liefst in het voorjaar. Dan zie je dat prachtige Stadhuis en de Nieuwe Kerk, de echte schoonheid van de stad.
In welke wijk woon je? Wat vind je fijn aan de wijk en wat zou je willen verbeteren?
Ik woon aan de oostkant van de binnenstad. Wat heel fijn is, is dat je de binnenstad niet uit hoeft, alles is op loopafstand. Tegen acht uur ‘s avonds gaan de toeristen weer weg en is Delft weer van de Delftenaren. Dan krijg je echt een dorpsgevoel. Wat ik zou willen verbeteren is het onderhoud van de binnenstad. Meer groen en goede bestrating. Mijn moeder liep met een rollator en dan merk je pas echt hoe “gebruiksonvriendelijk” de binnenstad op dit moment is.

 

Welke politicus bewonder je?
Lilianne Ploumen. De Amerikaanse president Donald Trump schrapte in januari 2017 de financiële steun aan organisaties die in arme landen helpen bij gezinsplanning, maar ook de mogelijkheid van een veilige abortus aanbieden. Liliane Ploumen heeft toen een internationaal fonds opgericht om financiële tekorten van die organisaties te dichten. Zij kreeg wereldwijde steun, echt heel knap!

 

Wat weten maar heel weinig mensen over jou?
Ik ben een redelijk getalenteerd schrijver. Ik deel het eigenlijk bijna nooit met iemand, maar ik schrijf korte verhalen. Ik heb ook een periode veel gefietst en onder andere de Mont Ventoux beklommen. Wat misschien ook verrassend is, is dat ik een grote liefde heb voor biografieën en de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Dat laatste zorgt er ook voor dat ik in mijn vrije tijd de plekken bezoek die in die tijd belangrijk waren, bijvoorbeeld in België en in Frankrijk.

 

Het raadswerk is niet altijd gemakkelijk. Het komt weleens voor dat je voor een dilemma staat. Daarom stellen we je alvast op de proef. Wat kies je?

Als iemand je aanraakt of een hand geeft, gaan je haren recht overeind staan.
Of 
Iedere keer als je een whatsapp bericht of een e-mail krijgt, krijg je een stroomschok.

Dan kies ik ervoor dat mijn haren overeind gaan staan. Dat neem ik maar voor lief. Ik vind het belangrijk om goed contact te hebben met mensen; hoe ik er dan uitzie vind ik dan minder belangrijk. Ik krijg veel whatsapp berichten en e-mails en elke keer een stroomschok krijgen als dat gebeurt, dat kan echt niet!

 

Foto: Sandra Gielesen Fotografie