6 juni, van 20:00 tot 22:00 | Buurthuis t Voorhof

Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 6 juni zal er weer een ALV zijn. De agenda wordt aan de leden met per email verspreid.