Standpunten

Zoeken

Leren

De PvdA vindt dat álle Delftse kinderen en volwassenen het beste uit zichzelf moeten kunnen halen. Kinderen én hun ouders moeten kunnen rekenen op het beste onderwijs. Onderwijs, dat gelijke kansen biedt en dus voor iedereen, ongeacht sociale, culturele of economische achtergrond, toegankelijk is. Dit betekent ook voldoende openbaar onderwijs.

Lees verder

Leven

De PvdA staat voor een rechtvaardige samenleving, waarin solidariteit en eerlijk delen vanzelfsprekend zijn en het goed leven is. Een goed leven betekent een fijn huis, vast werk en een goede gezondheid. Maar ook: gelijke kansen, toegang tot onderwijs en recht op zeggenschap. Als politieke partij kan de PvdA geluk niet garanderen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat de basisvoorwaarden die het mogelijk maken om mee te doen in de samenleving op orde zijn. Zoals goede en betaalbare zorg dicht bij huis, maar ook de mogelijkheid om te sporten, van kunst en cultuur te genieten en er op uit te trekken. Delft heeft in 2016 het predicaat “Gouden Sociale Gemeente van Nederland” gekregen, een titel waar wij als de partij van de verantwoordelijke wethouder trots op zijn. Deze lijn willen wij in de komende periode verder doortrekken.

Lees verder

Werken

Werk is belangrijk voor iedereen. Een baan biedt zekerheid in de vorm van inkomsten en de mogelijkheid tot ontplooiing, maar ook sociale contacten en het besef dat je op een zinvolle manier bijdraagt aan de samenleving. Met de economische crisis nog vers in het geheugen, is bestaanszekerheid voor veel mensen van grote betekenis. In 2016 was bijna 7 % van de Delftse beroepsbevolking werkloos (Nederland: 6,1 %) en moest ruim 14 % van de huishoudens (Nederland: 9,1 %) rond zien te komen met een laag inkomen. De PvdA wil dat in Delft niemand aan de kant staat. Dat betekent dat wij ons inzetten voor meer werkgelegenheid, voor het creëren van kansen voor degenen die van een uitkering moeten leven en voor het voorkomen en bestrijden van armoede. Het economisch herstel biedt ons daarvoor de mogelijkheid: het gaat financieel gelukkig weer beter met Delft. Voor de PvdA staat voorop dat iedereen daarvan moet profiteren.

Lees verder

Wonen

De PvdA wil de (internationale) positie van Delft als kennisstad met de daarbij passende woonmilieus, bedrijven en mensen blijvend versterken. Daarom zetten we in op een mooie, groene, veilige en bereikbare stad waarin het voor iedereen goed wonen is. Het verduurzamen van bestaande en nieuwe woningen maakt deel uit van deze strategie. Voor de PvdA staat daarbij voorop dat wonen altijd betaalbaar moet blijven, ook voor de laagste inkomens.

Lees verder