PvdA in de buurt: Buurtgesprek in Tanthof Oost

Door Nelly de Ridder op 17 maart, van 14:00 tot 17:00 | Sranti, Tanthofdreef 29

De PvdA Delft gaat in gesprek met buurtbewoners en bezoekt daarom de komende weken verschillende buurthuizen. Ieder is van harte welkom om mee te praten.

 

Voor meer informatie: pvdadelft-bestuur@gmx.com

Nelly de Ridder

Nelly de Ridder

Juist nu vindt Nelly binnen de PvdA inspiratie om te dromen, denken en werken aan de toekomst van Delft, Nederland, maar ook van de eigen partij. Zij beschouwt haar bijdrage als bescheiden, maar het gaat haar om de spirit. Durven geloven in een toekomst gebaseerd op kern-waarden, alle feiten (en nuances) onder ogen willen zien

Meer over Nelly de Ridder