4 oktober 2018, van 19:30 tot 22:00, de Noviteit, Monster | de Noviteit, Monster

PvdA Thema Avond : Energie transitie in Monster

De PvdA Westland wil graag een groot publiek informeren over de energietransitie waar in het kader van het stoppen met de gaswinning over wordt gesproken en beslist.

Daarom heeft PvdA Westland een thema-avond georganiseerd op 4 oktober 2018 in de Noviteit te Monster, waar diverse sprekers aanwezig zullen zijn:

– De projectleider van Woningstichting Wateringen : over de energietransitie sociale woningbouw;

– Voormalig PvdA politicus Diederik Samson als groene adviseur en commissaris bij staatsenergiebedrijf EBN én als onderhandelaar voor het landelijke klimaatakkoord. Hij heeft als missie aardgasvrije woonwijken;

– Projectleider gemeente Westland vanwege de ambitie van de gemeente om 5000 woningen aardgasloos te bouwen;

– De heer Jacco Besuyen van Prominent  als verteller over het aardwarmteproject Hoogeland, waar de infrastructuur voor 1100 huizen aanwezig is en nu 500 huizen werkelijk zijn aangesloten.

Zij gaan allen vanuit hun eigen vakgebied uitleg geven over de kansen en mogelijkheden van het bouwen van woningen zonder gasaansluiting.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze avond op 4 oktober in de Noviteit. Inloop is vanaf 19.30 uur en vanaf 20.00 uur zullen de verschillende sprekers ons informeren.

Na afsluiting is het mogelijk onder genot van een drankje en een hapje met elkaar informeel te spreken over de informatie die is verstrekt.