Coalitieakkoord 2022-2026: Samenwerken aan Delft

Met dit coalitieakkoord bouwen wij voor een belangrijk deel voort op het beleid dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld. Wij leggen wel vijf duidelijke accenten, die richting geven aan de ontwikkeling van de stad:

  • Delft kansrijk voor iedereen
  • Ruimte voor wonen
  • Een gezonde en veilige stad
  • Een duurzame stad
  • Economische kracht en een bruisende stad

In de komende vier jaar gaan wij hier samen mee aan de slag. Wij zien kansen om hier echt een verschil te maken.

Coalitieakkoord-2022-2026-Samen-werken-aan-Delft