De laatste etappe en de vooruitgeworpen schaduw

Door JanGeert van der Post op 15 september 2021

Deze keer gaat het in de column van JanGeert over de laatste etappe en de vooruitgeworpen schaduw. Oftewel de eindsprint naar de gemeenteraadverkiezingen van 2022.

Vooruitgeworpen schaduw in de laatste etappe

Het zomerreces ligt achter ons. De lokale politiek zou geheel in het teken van de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar moeten staan. Het zijn de laatste maanden van de raad in huidige samenstelling. Dat de verkiezingen hun schaduw vooruitwerpen bleek al tijdens de Ontvangstweek van de TU. Ondanks de Coronabeperkingen organiseerde de universiteit een deel van het programma “live”, grotendeels op de Campus. Alle in de raad vertegenwoordigde partijen presenteerden zich aan de nieuwkomers met de oproep dat je ook als eerstejaars student al van politieke betekenis kunt zijn. Jammer dat de markt waarop de lokaal-politieke-kraam stond zo achterin die Campus opgesteld stond. Het aantal geïnteresseerde studenten viel dan ook nogal tegen.

Ook de PvdA-barbecue (behoorlijk woke met veel vegetarisch op het elektrische rooster) op 4 september was een genoeglijk startsein voor het politieke seizoen binnen de partij.

Parkeren en het voorkomen van culturele papieren tijgers

Minder scherp lag de verkiezingsschaduw over de eerste commissievergaderingen van deze maand. Of zouden de aanmerkingen die PvdA-er Nick den Hollander op de Cultuurvisie had een voorschot zijn op een van de coalitie iets onafhankelijker koerswijziging? Hij stelde dat er  financieel perspectief geleverd moet worden om te voorkomen dat de loffelijke culturele prioriteiten papieren tijgers blijken. Het draaide in ieder geval op een lange discussie in de commissie uit. Ondanks het verschuiven van een paar heikele punten naar volgende vergaderingen, haalden de commissieleden middernacht achter de vergadertafel.

Een week later in de Commissie Ruimte en Verkeer werd het net zo laat, maar dan wel met een geheel afgeronde agenda. Vooraf leek het bespreken van een Ruimtelijke Kwaliteitskader voor Schieoevers-Noord het meest omstreden agendapunt. In de vergadering bleek de parkeertransitie op de TU-Campus veel spreektijd te vergen. Dat geldt ook voor een Verklaring van geen Bezwaar tegen een mini-plannetje voor een bungalow in een achtertuin langs de Rotterdamseweg. Het CDA stelde het eerste punt op scherp. Zij maakte zich hard voor het behouden van de gemeentelijke regie op de parkeervoorzieningen op het eigen terrein van de universiteit. Dat in de afgelopen decennia de gemeente betrekkelijk veel invloed had op de openbare wegen op het privéterrein van de TU, neemt natuurlijk niet weg dat het de universiteit vrij staat op haar eigendom het parkeren zelf te regelen. Desondanks waren er fracties die het dwalende CDA willen volgen.

De discussie over Verklaring van geen bezwaar ging helemaal niet over de bungalow, maar alleen over de procedure. Voor de neutrale toeschouwer een weinig inspirerend debat.

Woontorens op de Schieovers

Dat er op de Schieoevers straks hoge woontorens mogen verschijnen, was geen nieuws. In de vergadering bleek het nauwelijks een onderwerp van debat. Het Ruimtelijk Kwaliteitskader beschrijft aan welke architectonische randvoorwaarden de toekomstige ontwerpen moeten voldoen. Ook beschrijft het de doelen de gemeente in het gebied nastreeft voor wat betreft de ruimtelijke indeling. Pas in een bestemmingsplan, of zoals je wilt, een omgevingsplan, legt de gemeente pas echt vast wat er gaat komen. Allerlei partijen, de VVD en CDA voorop, maakten zich in de vergadering druk over de ruimte die de bestaande bedrijvigheid moet blijven houden. Dat woontorens tot 90 meter hoog kunnen worden lijkt voor deze partijen geen probleem meer zijn. Dus dat debat, passen dergelijke complexen wel bij de stad Delft, zal pas gevoerd gaan worden als de eerste concrete plannen op tafel liggen. En dat zal ruim na de verkiezingen zijn.

Misschien ook een reden dat de commissie er zich niet al te druk om maakte in deze laatste etappe.

JanGeert van der Post

JanGeert van der Post

JanGeert van der Post is kandidaat voor de PvdA.Hij staat nummer 4 op de lijst. Foto: Patrick Nagtegaal Fotografie

Meer over JanGeert van der Post