Voorzichtig

19 mei 2021

JanGeert doet vanuit de Delftse gemeenteraad verslag over zijn indruk van de gemeenteraadsvergadering. Dit keer viel hem op hoe voorzichtig de gemeenteraad soms te werk gaat. JanGeert stelt de vraag of dat wel altijd nodig is.

Doortastend handelen

Raadsleden zitten in de politiek omdat ze idealen nastreven en omdat ze meebeslissen over het bestuur in de stad. Dat vraagt geregeld om vlot nadenken, goed afstemmen en doortastend handelen. Maar te simplistisch redeneren, relevante partners vergeten en te snel besluiten is een doembeeld voor de lokale politici.  Een zekere voorzichtigheid om de zaak heel te houden levert de raadsleden politiek krediet op. Dat kunnen ze verderop in de raadsperiode weer goed kunnen gebruiken.

Uitstel door voorzichtigheid

De afgelopen raadsvergadering was er een met veel voorzichtigheid. Voor een besluit om geen bezwaar te maken tegen de bouw van nieuwe studentenwoningen op de TU-Campus vond de raad genoeg aanleiding om bovenop de acht jaar dat het proces al duurt nog enkele maanden uitstel te stapelen om zo de ondernemers in de omgeving niet te zeer tegen de haren in te strijken. Of dat nu echt nodig was?

Dat de provincie een transportleiding voor restwarmte uit het Rotterdamse havengebied door Delft wil aanleggen is al lange tijd bekend. De provincie kan vanwege het grote algemene belang (de energietransitie in de steden Vlaardingen, Delft, Rijswijk en Den Haag is erbij gediend) deze plannen zelfs aan de betrokken gemeenten verplicht opleggen. Onder aansturing van het CDA stuurde de raad een zienswijze naar de provincie om uit alle veiligheid alle mogelijke aantastingen van de belangen van Delftenaren zo veel mogelijk in bescherming te nemen. Het waren overigens allemaal zaken waarmee de provincie wettelijk of uit eigen belang al rekening zou houden. Maar, je kunt niet weten of de raad met deze zienswijze toch nog een gevoelige snaar bij het provinciale bestuur raakt!

Het toppunt van voorzichtigheid: Whatt’s app

Het toppunt van voorzichtigheid was een last minute-motie van D66 en STIP om de onderlinge communicatie tussen raadsleden tijdens vergaderingen niet langer via WhatsApp te laten verlopen. Vanaf 15 mei gelden er andere privacyregels bij deze aanbieder. Zoals bekend is WhatsApp onderdeel van Facebook geworden. En de angst is dat zogenaamde metadata van de WhatsApp-gesprekken in de datastapel van Facebook terechtkomen. Met alle mogelijkheden voor commercieel gebruik ervan. Dat de EU dergelijk doorsluizen van de gegevens verbiedt, kon de raad niet vermurwen.

Enkele ict-deskundigen onder de raadsleden gingen erg ver in het diskwalificeren van raadsleden die het allemaal nog niet zo’n vaart vonden lopen. Het felle debat kreeg daardoor nare trekjes. Uit de stemming kwam naar voren dat de raad naar een alternatief voor de onderlinge communicatie tijdens de vergaderingen moet zoeken. De griffie kwam daags na de vergadering met het voorstel om dan maar de chatmogelijkheid bij het digitale vergadersysteem van Microsoft Teams te gebruiken. Toch ook een product van een Amerikaanse techgigant.

Onvoorzichtig uithalen

De enige onvoorzichtige handeling kwam afgelopen week van het afscheidnemende SP-raadslid Boris Duijff. Hij haalde in zijn ontslagbrief ongenuanceerd en overdreven dwars uit naar de raadsleden van alle andere fracties. Ze zouden veel te ambtelijk redeneren en geen enkele voeling onderhouden met wat er nu werkelijk in de stad leeft. Nee dan, de SP! Toch onhandig dat tien maanden voor de verkiezingen een vertrekkend raadslid toekomstige samenwerking van zijn fractie met andere fracties moeilijk maakt door zo snel zoveel vijanden te maken. Hier was voorzichtigheid misschien wel op z’n plaats.

 

JanGeert van der Post