Kandidatenlijst GR18

De PvdA Delft heeft een lijst met toegewijde kandidaten en enthousiaste lijstduwers

Lees verder

GR18 Speerpunten

Speerpunten van het verkiezingsprogramma PVDA DELFT rondom de 4 themas Wonen, Werken, Leven, en Leren

Lees verder

Wonen

Wonen is veel meer dan een dak boven je hoofd hebben. Wonen is een eerste levensbehoefte. Een woning vormt een ankerpunt, de veilige basis van waaruit je de wereld met vertrouwen tegemoet kunt treden. Wonen in Delft betekent wonen in een mooie omgeving. Kennisstad Delft beschikt over vitale stedelijke woonmilieus, nieuwe locaties als de Harnaschpolder

Lees verder

Werken

  Werk is belangrijk voor iedereen. Een baan biedt zekerheid in de vorm van inkomsten en de mogelijkheid tot ontplooiing, maar ook sociale contacten en het besef dat je op een zinvolle manier bijdraagt aan de samenleving. Met de economische crisis nog vers in het geheugen, is bestaanszekerheid voor veel mensen van grote betekenis.

Lees verder

Leven

De PvdA staat voor een rechtvaardige samenleving, waarin solidariteit en eerlijk delen vanzelfsprekend zijn en het goed leven is. Een goed leven betekent een fijn huis, vast werk en een goede gezondheid. Maar ook: gelijke kansen, toegang tot onderwijs en recht op zeggenschap.

Lees verder

Leren

Meer dan ooit is kennis macht. Onze samenleving wordt immers steeds ingewikkelder. Goed onderwijs biedt kinderen de kans om zich te ontplooien en goed voorbereid een plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te vinden. En dat geldt ook voor volwassenen: ook zij moeten zich blijvend kunnen scholen en ontplooien. Want er wordt veel

Lees verder

Gewoon Goed Bestuur

De taak van de gemeente als lokale overheid verandert ingrijpend. Steeds meer taken, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, worden vanuit het Rijk naar de gemeenten overgeheveld. Op weer andere terreinen, zoals afvalverwerking of openbaar vervoer, wordt in toenemende mate samengewerkt met andere gemeenten. En waar tot voor kort de gemeente nog met geld en

Lees verder