Goed bereikbare stad
Verkiezingsprogramma

Goed bereikbare stad

Het mobiliteitsplan Delft (MPD) geeft richting aan hoe we Delft bereikbaar houden voor inwoners, werknemers en bezoekers. De PvdA zet daarbij vooral in op de voetganger, de fietser en het openbaar vervoer.

Dit gaan we doen:

  • Goede voetpaden zijn toegankelijke en veilige voetpaden. Daarmee geven we automatisch extra aandacht aan minder mobiele mensen. Het wandelnet in Delft zou overal voorzien moeten zijn van hulpmiddelen voor slechtzienden. Bij het ontwerpen of aanleggen van voetpaden kunnen stichtingen als Visio en Iederin helpen. Deze en andere deskundigheid betrekken we bij het ontwerpen van gebouwen en de buitenruimte.
  • Het fietsnet in Delft is al aantrekkelijk, maar kan nog beter. Met name de veiligheid voor fietsers behoeft verbetering. Het compleet maken van het fietsnetwerk met de Gelatinebrug tussen Voorhof en het TU-gebied en de Faradaybrug tussen Tanthof en Schieoevers- Zuid en het TU-gebied verdienen qua veiligheid aandacht. Het fietsparkeren is nog niet overal in de stad op orde. De PvdA gaat daar werk van maken.
  • Het Openbaar Vervoer is heel belangrijk voor het bereikbaar houden van alle delen van de stad en voor de verbinding met de regio. Het door de Coronapandemie teruggevallen gebruik mag geen reden zijn de diensten van het Openbaar Vervoer te verminderen. Ook vergroten we de zichtbaarheid van de Delfthopper en maken we de laatste haltes toegankelijk voor mensen met een beperking. We houden de vervoersdiensten voor ouderen of mensen met een beperking -zoals regiotaxi – in stand. We zijn enthousiast over de plannen voor een regionaal S-baansysteem langs Delft, evenals meer intercity’s.
  • Deelmobiliteit verbetert de mogelijkheden voor mensen die geen • eigen fiets, scooter of auto hebben om zich te verplaatsen. Het • experiment met deel-auto/scooter/fiets in Nieuw Delft moet leiden tot beschikbaarheid van deze diensten in heel de stad. Een opzet met ‘Free floating’, dat wil zeggen, de deelvervoersmiddelen kunnen overal achtergelaten of opgepikt worden, wijst de PvdA af. Zo houden we de openbare ruimte netjes en toegankelijk.
  • Vanaf 2023 wil de PvdA dat de maximumsnelheid in de stad 30 km/u de norm is en 15 km/u op die plekken waar de voetganger gebruik moet maken van de rijbaan. Dit zorgt voor minder ernstige verkeersongelukken, minder geluidsoverlast en voor een lagere uitstoot van fijnstof. De verkeersveiligheid neemt toe omdat er minder snelheidsverschillen optreden. Het is nodig dat de weginrichting wordt aangepast. Dit doen we voornamelijk als er groot onderhoud aan de weg nodig is. Tijdelijke maatregelen zullen elders een oplossing bieden (plantenbakken, ribbelstroken). Maar ook voorlichtingscampagnes en handhaving.
  • De PvdA pleit voor logistieke stadshubs. Hier kunnen de goederenstromen gebundeld worden, waardoor er mindervervoersbewegingen in de stad zijn. In 2025 rijden er alleen nog maar elektrische vuilniswagens, pakketbezorgers en

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?