Culturele Stad
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Culturele Stad

Cultuur verbindt, geeft plezier, prikkelt en zorgt voor spannende ontmoetingen. Cultuur heeft een waarde op zich en is bij uitstek een middel om je eigen identiteit te verkennen en in aanraking te komen met andere manieren van denken en leven. Zo draagt het bij aan het welbevinden van mensen. De PvdA hecht hier veel waarde aan en wil dat het cultuurbudget niet verder gekort wordt en vanaf nu meegroeit met het aantal inwoners van de stad.
Delft heeft een bloeiend cultureel leven, maar duidelijk is dat de landelijk ingegeven bezuinigingen van de afgelopen jaren hun sporen hebben nagelaten. Tegelijkertijd verschilt de wijze waarop de inwoners van Delft met cultuur in aanraking kunnen komen sterk. De PvdA wil dat het cultuuraanbod veel groepen aanspreekt en iedereen in Delft bereikt.

Dit gaan we doen:

  • Het aantal musea in Delft is beperkt. Het Prinsenhof neemt dankzij de Nederlandse geschiedenis een unieke plaats in. De PvdA heeft de investeringsplannen voor renovatie en opwaardering van het Prinsenhof volop gesteund. De uitvoeringsplannen moeten snel vorm krijgen.
  • De PvdA onderschrijft de inzet van de stichting Museum Van Marken om het verhaal van deze industrieel te vertellen. Dit museum biedt een waardevolle toevoeging aan het bestaande museale aanbod in de stad.
  • De PvdA waardeert het werk van de gevestigde culturele instellingen De Veste, VAK, DOK en de samenwerkingsverbanden als Het Cultuurhuis als vormgevers van cultuur en cultuureducatie in Delft. Herstel van de subsidieniveaus heeft prioriteit.
  • Ook willen wij steun geven aan kleinschalige initiatieven en festivals, evenals aan vernieuwende culturele activiteiten in de wijken. Door ruimte te geven aan creatieve broedplaatsen in bijvoorbeeld wijkcentra of tijdelijk leegstaande panden. Zo ontstaat de mogelijkheid om dicht bij huis kennis te maken met cultuur.

Deel dit